Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El xiclet sense sucre: l'alternativa al raspall de dents?

Sandra Serrano Roca


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Pilar Isaíz

 

Introducció
La càries és una malaltia molt comuna entre la població. Els humans es van conscienciar dels efectes d’aquesta malaltia fa tan sols uns segles. Per tal de prevenir-la va sortir al mercat un nou invent: el raspall de dents. Ara bé, el ritme de vida actual i la comprovació del sucre com a principal causant de la càries afavoriran com a alternativa el xiclet sense sucre. L’objectiu d’aquesta recerca serà, doncs, comprovar si els xiclets sense sucre realment prevenen la càries de la mateixa manera que ho fan els raspalls de dents. Es prendrà com a punt de partida un anunci televisiu.

Contingut
Amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu proposat, s’han dissenyat dues proves realitzades a cinquanta persones de gairebé la mateixa edat. Ambdues proves tenen la mateixa estructura però difereixen en un punt: l’aliment ingerit. En la primera prova els membres del grup control han menjat un caramel i en la segona, llet. Després, han mastegat un xiclet sense sucre. Durant aquest procés, s’ha anat comprovant i anotant la variació del pH en una taula de recopilació de dades. Per tal d’agrupar la informació s’han dissenyat diferents tipus de gràfics i taules.

Conclusió
Aquests gràfics ens han permès concloure que l’anunci de la marca que estàvem analitzant no era del tot enganyós, però sí que ometia una informació, que el xiclet sense sucre actua com a regulador del pH independentment de si l’aliment ingerit l’ha fet augmentar o disminuir. D’altra banda, també hem descobert que quan es para de mastegar el xiclet sense sucre, el pH comença a descendir i a adquirir valors àcids. Com que els xiclets sense sucre no eliminen totes les restes d’aliments, els bacteris poden metabolitzar-les. És en aquest punt que s’inicia la destrucció de l’esmalt.

Fonts documentals
Madigan, Michael; Martinko, John; Parker, Jack. Biología de los microorganismos. Editorial Pearson Prentice Hall. Madrid. 2004. Cassan, Adolfo. Atlas del cuerpo humano. Editorial Parranón. Barcelona. 2009.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat