Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de la migració neuronal

Isaac del Toro Ruiz


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Joaquim Lleida

 

Introducció
L'objectiu d'aquest treball de recerca és entendre com s'arriben a formar els circuits neuronals del sistema nerviós. Com migren al punt on hauran de romandre per sempre? Un cop hi arriben, com s'enllacen d'una manera tant espifia amb les dendrites d'una altra neurona? Per respondre aquestes qüestions es van estudiar dos processos, la migració neuronal i la guia axonal. Cal destacar que en els dos hi haurà migració neuronal, entesa com a neurona que arriba a regions on abans no hi era (d'aquí el títol del treball). Motivació: entendre una mica millor quins són els processos mecànics que formen el cervell, els nervis, etc. És a dir, entendre els fenòmens que ens creen a nosaltres o qualsevol altre especie.

Contingut
Atenent a les publicacions científiques més actuals, es va estudiar com funcionaven dos processos imprescindibles per a la creació del nostre sistema nerviós, la migració neuronal i la guia axonal. Aquest últim va ser el més estudiat perquè és el procés que enllaça a totes les neurones per formar els diversos circuits neuronals. A més, per observar com funcionava la guia axonal és va realitzar una pràctica on es van cultivar neurones en medis amb FLRT2, efrines B3 i proteïnes de control.

Conclusió
La migració neuronal transporta els diferents neuroblasts a les regions on romandran per sempre. Aleshores, es diferencia en neurona i expressaran els conus de creixement. El conus guiat per les diverses proteïnes de guia axonal anirà fent créixer l'axó cap a la direcció adient, un cop entri amb contacte amb una dendrita i aquesta sigui reconeguda pels receptors de membrana dels fil·lopodis s'esdevindrà la sinapsi, és a dir, la connexió entre les neurones.

Fonts documentals
BONOHEFFER, FRIEDRICH; NORDHEIM, ALFRED; WUEINL1, CHRISTINE: Stripe assay to examine axonal guidance and cell migration. PDF. Pàgines 1-4. MARÍN, OSCAR ; VALIENTE, MANUEL ; GE, XUECAI ; TSAI, LIHUESI : Guildin Neuronal Cell Migrations. Pàgines 1-15. Altres publicacions científiques i pàgines web.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat