Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La Platja Llarga. La incògnita del litoral del Garraf

Joan López i Soler


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Judith Barbacil i Mestres

 

Introducció
Trobar un tema local, d'actualitat i proper van ser les premisses que em vaig marcar per triar la temàtica del treball de recerca. La Platja Llarga, ubicada a ponent del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, amb unes característiques pel que fa a fauna i vegetació que la diferencien de la resta del litoral complia aquests tres requisits i vaig prendre-la com a objecte d'estudi. Així doncs, em vaig començar a fer diverses preguntes com què hi feia aquella platja pràcticament sense 'res' allà al mig. En un principi veia que potser no en podria treure molta informació, però no va ser fins que vaig indagar una mica, que vaig descobrir el rerefons que havia tingut aquest indret durant diversos anys a nivell polític, econòmic i social. Tot i això, volia anar una mica més enllà; i partint de la situació actual, la meva hipòtesi anava emmarcada en clau de futur. Té futur la Platja Llarga com a espai natural de qualitat?

Contingut
Primerament cal tenir en compte la degradació que ha patit el litoral català en molts aspectes, comportant que gran part d'aquest estigui replet d'edificacions que es van propiciar durant els anys de més potenciació del turisme de sol i platja, sense cap mena de conscienciació medi ambiental. La Platja Llarga no en va ser una excepció, i essent considerada sòl urbà des dels anys 60, ja va haver intents d'urbanitzar-la. No va ser fins els primers anys del segle XXI quan hi va haver la intenció de materialitzar un projecte d'urbanització per part d'una promotora tarragonina. S'hi volien construir més de 250 habitatges i un hotel juntament amb la creació d'un parc urbà a partir de la regeneració d'espècies autòctones existents a la mateixa platja. Això va originar un conflicte entre detractors i defensors d'aquest projecte. Finalment el 2006 es van signar uns convenis entre les diverses parts implicades que va suposar l'aturada de les obres i el trasllat de l'edificabilitat a una altra zona. Amb això, es donava l'oportunitat a una futura protecció i conservació del sector. L'estudi s'ha fet des de tres vessants: polític, econòmic i social que m'han servit per enfocar les diferents entrevistes a diverses persones vinculades en un moment o altre a la Platja Llarga. Amb aquestes entrevistes s'aporten diferents punts de vista no tant sòls en clau de passat i present, sinó de futur.

Conclusió
Que la Platja Llarga perduri com a l'últim reducte de platja verge del Garraf dependrà de diversos factors que interaccionen entre ells, i dels quals en podem destacar l'execució final dels convenis pactats o l'evolució de l'actual conjuntura econòmica cap a millor. Durant el transcurs del treball hem pogut veure què és la Platja Llarga, la importància que ha tingut, el conflicte que s'ha desenvolupat al seu voltant. Tot i això, el context polític, econòmic i social actuals no permeten veure un futur gaire esperançador per aquest paratge. El 2006 es va deixar enrere el que podíem considerar un conflicte, actualment tenim un problema de ciutat. Així doncs, podem dir que ens trobem al final de l'inici d'un llarg camí; la preservació de l'última platja verge del litoral del Garraf.

Fonts documentals
- AUTORS DIVERSOS Santa Llúcia, El Prat de Vilanova, Santa Maria, Fondo de Somella Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. - MAS ALBERT, A. I BENEJAM ARGUIMBAU, P. Geografia Ed. Vicens Vives. 2009 - VIRELLA I BLODA, Albert Vilanova i la Geltrú. Imatges de la ciutat i de la comarca. Ed. Joan Rius i Vila. 1949 - www.arctia.net/apma/ - www.arctia.net/apma/documents/mussol/laveumussol9.htm - www.arctia.net/apma/documents/mussol/laveumussol14.pdf - www.vilanova.cat/doc/doc_11531874_1.pdf - www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/platja_llarga.html -www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2006/DIV060804004.pdf - www.territori.scot.cat/cat/notices/2009/10/pla_urbanIstic_de_la_platja_llarga_vilanova_i_la_geltrU_2006_1049.php - www.aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca? - www.camins.cat/Publicacions/caminscat/caminscat_201002.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat