Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Quin tipus de jugador/a de bàsquet pateix més esquinços de turmell?

Dídac Domingo Alegre


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Rosa Margarit

 

Introducció
Jugar a bàsquet és una de les aficions que tinc i que practico des de fa 12 anys. Durant aquest temps he pogut gaudir d’aquest esport tot i que moltes vegades els esquinços de turmell m’han tingut apartat de la pràctica del bàsquet. Aquesta és la raó per la qual m’he fet aquesta pregunta que s’ha convertit en el treball de recerca: Quin tipus de jugador/a de bàsquet pateix més esquinços de turmell? A partir d'aquesta pregunta, vaig elaborar una hipòtesi que és la següent: Buscant en els factors que intervenen en un esquinç de turmell i recopilant dades anatòmiques i esportives sobre jugadors, es podria trobar un perfil de jugador que sigui més propens a patir esquinços de turmell i entendre la causa de la seva lesió? Les ganes de conèixer la relació entre les característiques dels jugadors de bàsquet i la seva predisposició a patir esquinços de turmells, acompanyat a més a més, del meu interès a estudiar en un futur un grau de podologia, explica el motiu de l’elecció d’aquest treball.

Contingut
El meu treball es basa en l’estudi de diferents peus de jugadors/es de bàsquet entre 10 i 20 anys. A partir de les seves característiques anatòmiques, fisiològiques i biomecàniques de cadascú, he intentat determinar uns paràmetres generals aplicables en la majoria dels casos per explicar quin perfil de jugador pateix més esquinços de turmell. Per arribar a la conclusió, vaig seguir el següent procés: primer de tot vaig haver d’informar-me a través de llibres, articles, entrevista i l’ajuda ocasional d’una podòloga. El següent pas va ser la recollida de dades de tots els 46 jugadors/es que van accedir a fer-se les proves i finalment, l’obtenció dels resultats amb la conclusió final. Cal mencionar que el meu treball de recerca és inèdit ja que les mostres corresponen a jugadors del Club Bàsquet Ribes i mai abans s’havia fet cap estudi envers aquest tipus de lesió en aquest club.

Conclusió
He pogut determinar que tenint en compte els factors físics estudiats i valorats com la heterometria, els retropeus vars o valgs, l’altura, el pes, la corpulència i també els factors relatius a l’activitat esportiva com la velocitat, el salt, la rapidesa, i la resta d’accions efectuades en la pràctica del bàsquet, els jugadors que exerceixen una major intensitat en les càrregues en els turmells, i per tant, a patir més esquinços, són els pivots, és a dir, els jugadors més alts i amb més corpulència d'un equip de bàsquet.

Fonts documentals
Revista: -Revista española de podología. Vol. 19, N⁰6 del 2008. ISSN: 0210-1238. Llibres: -Podología general y Biomecánica. Autor: José Luis Moreno de la Fuente. Editorial: Elsevier Masson (2009) -Ortesis y Protesis del aparato locomotor. 2.1 Extremidad inferior. Anatomia. Biomecánica. Enfermedades congenitas y adquiridas. Patología del pie. Autores: R. Viladet U. Cohi S. Clavell Editorial: Masson Pàgines web: - http://www.efisioterapia.net/articulos/leer.php?id_texto=11 - Viquipèdia -Buscador d’imatges al Google http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_presentations/100209_1.htm -http://www.yourpracticeonline.com.au/ankle-sprain-3dvideo.html Entrevistes: - Sr. Xavier Vázquez: professor de podologia a la Universitat de Barcelona, Vicepresident de l’Associació Espanyola de Biomecànica i Ortopodologia i vocal de l’Associació Espanyola de Podologia Esportiva. Va ser també el podòleg del Club de Bàsquet Caprabo Lleida fins al 2006 i és actualment el podòleg del Joventut de Badalona des de 1989. - Mar Caballeria: Podòloga de la ortopèdia Ortopeu (Vilanova i la Geltrú).

 

Cercador de treballs

Ara és novetat