Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Del Sol a la busca: Els rellotges de sol i el recompte del temps

Pol Garcia Raventós


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: David Macías Dalmau

 

Introducció
Des de sempre m'han agradat les matemàtiques i vaig tenir clar que volia fer un treball de recerca relacionat amb aquest àmbit. Però tampoc volia que aquestes en fossin el tema principal. Després de descartar altres opcions se'm va acudir que podia relacionar-les amb els rellotges de sol perquè aquests gaudeixen d'una extensa part d'explicacions matemàtiques. Els objectius que llavors em vaig plantejar van ser tres: primer volia adquirir els coneixements necessaris per dissenyar i construir un rellotge de sol. Un cop ja els tingués saber-los transmetre als lectors del meu treball. I finalment, com no podia ser d'una altra manera, construir un rellotge de sol per tal de corroborar els coneixements previs.

Contingut
El part teòrica del meu treball es divideix en tres blocs. En el primer bloc poso en context històric no només els rellotges de sol sinó que també com han anat canviant les diferents maneres de comptar el temps al llarg de la història. El segon bloc conté el gruix del treball. Hi ha una primera part de coneixements previs de matemàtiques, física i astronomia que serviran per entendre el que ve a continuació, les explicacions matemàtiques per passar de la busca a les hores. I en el tercer bloc s'hi recullen tots els tipus de rellotges de sol, les seves característiques més importants. Finalment, com a part pràctica també hi ha una maqueta d'un rellotge de sol vertical declinant a sud-est.

Conclusió
Primerament que els rellotges de sol han perdut prestigi social tot i que van formar part de la nostra cultura en temps passats. També com a conclusions del propi treball, al principi no havia pensat fer una part teòrica tan extensa però quan em vaig plantejar afegir una part que parlés de la història dels rellotges de sol vaig veure necessari també introduir com havia canviat la mesura del temps al llarg de la història, perquè d'una en depenia l'altre. També m'havia plantejat fer un estudi de camp de quins rellotges de sol hi havia a la comarca del Garraf i fer-ne una classificació. Però com que ja hi havia hagut un alumne en el centre que havia enfocat el treball cap aquesta direcció ho vaig descartar. I com a conclusions personals m'ha agradat fer molt aquest treball pels coneixements directes i indirectes que m'ha aportat en tots els àmbits que he treballat. I també la gran maduresa que he adquirit a mesura que he anat fent el treball, la capacitat de redactar i també la millor utilització del temps de treball.

Fonts documentals
Per aquest treball m'he ajudat tan de llibres com d'Internet, però sobretot ha estat d'aquests primers perquè era d'on veia que en podia treure fonts fiables. Els llibres que he utilitzat me'ls ha fet arribar un entès en el tema.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat