Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La diabetis infantil

Sònia Guxens Gómez


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Magda Benet de Caralt

 

Introducció
La Diabetis és una malaltia que augmenta la quantitat de glucosa a la sang, degut a un mal funcionament del pàncrees. Cada vegada afecta a més persones; així doncs, el meu objectiu era acostar-me més a la gent que la pateix i sobretot informar a tot aquell que la desconeix. Em vaig centrar en la diabetis infantil, un tipus de diabetis que passa més desapercebuda per tal de conscienciar a les persones de la seva importància.

Contingut
Els continguts de la recerca es van basar, primer, en uns trets bàsics que són importants per entendre la resta del treball : la insulina, la glucosa i el pàncrees. Després, un repàs dels tipus de diabetis que podem trobar, i ja centrant-nos en la infantil, ens informa sobre la nutrició, el tractament, l’impacte psicosocial i algunes curiositats de la DM1. La metodologia de treball la van guiar especialistes, recerca bibliogràfica a més un treball constant i dedicació per obtenir uns bons resultats. El treball també inclou una part pràctica, on s’observen algunes de les complicacions de la convivència diària d’un nen diabètic

Conclusió
Les conclusions són molt clares: és una malaltia crònica, però no impossible per conviure-hi i crec necessari que s’hauria de potenciar més la informació per advertir-ne sobretot a la població més jove. Personalment, ha estat una experiència molt gratificant que m’ha aportat una empatia vers tota persona afectada per la diabetis.

Fonts documentals
Vaig extreure la informació de dues fonts: les humanes, com ara professionals, pacients adults i joves, els seus cuidadors, l’ajut sempre de la tutora de recerca; i les tècniques: enciclopèdies , biblioteques i pàgines d’ internet .

 

Cercador de treballs

Ara és novetat