Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Les profunditats abissals, un món desconegut?

Tania Bullich Romero


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Lucas Bolívar Cruz

 

Introducció
Motivació: a partir del regal i lectura d'un atles visual es va obrir un món fascinant ple d'interrogants. Volia saber més sobre aquest. Objectius: Donar a conèixer el màxim d'informació possible sobre les foses abissals mitjançant una recopilació i recerca d'antecedents bibliogràfics, l'elaboració d'una maqueta del batiscaf que, fins fa ben poc, tenia el rècord de profunditat tripulada i un petit estudi sobre les característiques físiques d'aquest batiscaf. Tot plegat per tenir una bona perspectiva i visió de conjunt del tema escollit.

Contingut
1. Recerca bibliogràfica sobre les fosses abissals. 2. Elaboració de la maqueta d'un batiscaf. 3. Presentació d'una hipòtesi i realització dels càlculs necessaris per comprovar-la.

Conclusió
-El volum de dades i coneixement és ampli, però més encara ho és el que es desconeix. - Tot el referent a la biologia marina d'aquestes profunditats és molt diferent tant respecte la biologia marina superficial com la continental

Fonts documentals
- Bibliografia específica sobre biologia marina i geologia. - Enciclopèdies, atles, vídeos, DVD - Pàgines web.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat