Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'accessibilitat a la comarca del Garraf

Ana Domínguez Carbonell


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Ángeles García Torres

 

Introducció
Qui no té un familiar, o un conegut, sord, amb deficiències visuals o que hagi de fer servir cadira de rodes? O una persona gran amb poca mobilitat? O senzillament, qui no ha hagut de portar un cotxet de bebè? Segur que tots ens hem trobat en alguna situació d’aquestes i hem comprovat que en algun lloc (carrer, edifici, etc.) ens ha costat accedir amb ells per l’existència de barreres arquitectòniques, com són les escales, voreres estretes, obstacles (cartells, fanals,etc.) a la vorera, etc. Aquest treball conté una valoració de l’accessibilitat en diferents espais públics de la comarca del Garraf, segons la normativa vigent.

Contingut
Aquest treball s’inicia amb un resum d’un estudi ja realitzat per la empresa Eroski Consumer, en el qual es va fer un estudi sobre l’accessibilitat a 18 capitals espanyoles observant com estaven adaptades la estació de tren, l’Ajuntament i un hospital. A partir d’aquest estudi es desenvolupa el treball, mirant els mateixos elements de cada població de la comarca (també s’observen els CAP, les platges, parades d’autobús de tots els pobles que en tenen i, a més, a Sitges també s’observa l’INS Vinyet). Amb l’ajuda de diverses taules en les quals es marca si cada població està adaptada o no (segons la normativa vigent) es pot observar com està adaptat cada poble de la comarca i allò que els hi faltaria per a estar ben adaptats. Després de les taules hi ha una valoració de com està adaptat cada lloc (hospitals, estacions de tren, etc) en general realitzada fent una mitjana entre tots els pobles.

Conclusió
Amb l’ajuda de l’estudi realitzat, he comprovat que els espais que ens envolten no estan gaire ben adaptats, i que l’accessibilitat no només es pot aconseguir acabant amb les barreres arquitectòniques, si no que s’ha de començar amb la inclusió de totes les persones i, per això tots hauríem de tenir més coneixement del que tenim sobre mètodes alternatius per relacionar-nos, com poden ser l’alfabet Braille, l’alfabet dactilògic, el llenguatge de senyes, etc., ja que amb això ja començaríem a facilitar l’accessibilitat de les persones discapacitades.

Fonts documentals
Les fonts que he utilitzat per a realitzar aquest treball son bàsicament la normativa d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995, de 24 de marc) i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), a part de la informació obtinguda de la policia local dels diversos pobles, la informació obtinguda dels treballadors de cada lloc visitat i la valoració dels discapacitats que m’acompanyaven. També he utilitzat la informació d’altres webs per extreure diferents informacions com estudis ja realitzats, o elements que podrien estar adaptats, etc.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat