Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El poder de l'escriptura

Neus Ripoll Mota


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Roser Rodríguez

 

Introducció
Els principals objectius en que em vaig basar van ser, en primer lloc conèixer què és la grafologia, si es tractava d'una ciència o pseudociència, saber quins eren els principals trets a analitzar de l'escriptura i posar tots aquests coneixements en pràctica. De tots aquests objectius vaig idear una hipòtesis que donaria resposta a la pregunta de si és possible relacionar la vida d'una persona amb la interpretació dels seus escrits. Aquest tema em va sorgir després de pensar en altres temes de diversos àmbits diferents. Finalment, em vaig decantar per un tema que encara que desconeixia totalment, em despertava curiositat, així podria fer d'aquest un treball més agradable.

Contingut
El treball consta d'una part teòrica on faig una introducció a la grafologia basada en la definició, la història, les diverses escoles grafològiques, l'acte psicobiològic d'escriure i tots els aspectes que convé analitzar. D'altra banda, també hi ha una part pràctica basada en la anàlisi de diverses cartes de Víctor Balaguer que vaig utilitzar per resoldre la meva hipòtesis. I varies entrevistes fetes a diversos grafòlegs i pèrits cal·lígrafs.

Conclusió
Després de totes les interpretacions de Víctor Balaguer i de totes les relacions que vaig poder observar entre la seva lletra i la seva biografia, la resposta a la hipòtesis és que si és possible relacionar la vida d'una persona amb les seves grafies i, per tant, és possible saber què és el que l'impulsava a fer que actués com ho feia. D'altra banda, cal destacar la fiabilitat que mostren les interpretacions, pel que és molt útil l'ús de la grafologia en diversos àmbits com ara el judicial o el psicològic. Finalment, voldria donar un reconeixement a aquest tema doncs pot causar moltes opinions diferents i oposicions, però he pogut demostrar amb la pràctica que, tot i que no és una ciència del tot exacte, té un percentatge de fiabilitat molt elevat.

Fonts documentals
Biblioteca Armand Cardona Torrandell Biblioteca Joan Oliva i Milà Biblioteca Víctor Balaguer Diverses fonts d'Internet Seminari de Grafologia

 

Cercador de treballs

Ara és novetat