Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Contrapublicitat, un pas endavant?

Míriam Calpe Sourbé


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Teresa Pérez

 

Introducció
Una persona es veu exposada aproximadament a uns 3.000 missatges publicitaris al dia, en canvi, no rep cap mena de missatge contrapublicitari al llarg de gairebé tota la seva vida. En altres paraules: capitalisme per sobre de compromís social. L'objectiu d'aquest treball és promoure aquest tipus de missatges a través d'una recerca sobre la seva utilitat i respondre la qüestió de si és possible dirigir el potencial de transmissió que té la publicitat sobre les persones cap a un model de publicitat amb compromís social.

Contingut
Primerament, cal tenir en compte què és exactament un contranunci: una crítica d'una publicitat amb una finalitat purament comercial mitjançant l'alteració dels continguts dels seus missatges per transformar-los en material per conscienciar les persones a les quals pot estar afectant el producte anunciat (punt de vista social, econòmic, mediambiental...) Seguidament direm que aquest treball consta de dues parts: en la primera part he fet una recerca d'informació i tota la part prèvia a la gravació d'un contranunci, i després de realitzar el vídeo, he fet una sèrie d'enquestes per respondre les preguntes entorn les quals gira el meu treball; sobretot per saber si és útil o no emprar la contrapublicitat com a eina de conscienciació social.

Conclusió
Han pogut quedar resoltes totes les qüestions que em plantejava en els principis d'aquest treball. Sobretot s'ha de destacar la conclusió més important que he extret de la meva recerca, i és que si que és possible i útil dirigir el potencial de transmissió que té la publicitat sobre les persones cap a un model de publicitat amb compromís social, però encara ho és més si es treballa amb un suport gràfic, ja que aporta al resultat major comprensió (i que aquesta es dugui a terme de manera més directa per part del receptor) al ser un suport que només requereix fer servir la part visual, i no fer servir també l'auditiva, ja que complica més l'entesa del missatge.

Fonts documentals
He consultat bàsicament pàgines web, ja que el material no es troba en molts llibres, i a més a més també he parlat amb persones que treballen en empreses relacionades amb la publicitat (ADN Studios).

 

Cercador de treballs

Ara és novetat