Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Cultiu "in vitro" de teixits vegetals

Laura Pérez Gallego


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Guillermo Salvà Hernández

 

Introducció
El cultiu in vitro vegetal consisteix a desenvolupar el material vegetal en condicions controlades (humitat relativa, llum, temperatura, nutrició, etc.) i d'asèpsia, és a dir, de forma estèril amb diferents finalitats (tant d'investigació com comercials). En línies generals, el cultiu in vitro es porta a terme amb un explant de la planta mare que és cultivat en un medi nutritiu en tubs d'assaig o altres recipients de vidre. Vaig realitzar la part experimental del treball a la UPC del Campus del Baix Llobregat, fet que em va permetre endinsar-me en diverses tècniques de recerca en l’àrea de la biotecnologia.

Contingut
El treball consta de dues parts. La part teòrica explica el desenvolupament històric d'aquesta tècnica, els fonaments de la totipotencialitat de les cèl·lules vegetals i les seves aplicacions. També es descriu la metodologia general del cultiu in vitro i tot el material necessari per realitzar-la. En la segona part, he realitzat l'establiment d'un cultiu amb l'objectiu de comprovar com els diferents tractaments hormonals aplicats al medi afecten al creixement en dues espècies vegetals.

Conclusió
Les conclusions de la experiència són, en primer lloc, la idoneitat d’una combinació determinada d’hormones per a les dues espècies cultivades. També es demostra la hipòtesi de Skoog i Miller que afirma que regulant la concentració auxina-citocinina en el medi es pot induir la formació d'uns teixits o d'altres. A més, la gran oportunitat que proporciona la institució anteriorment anomenada, ha complert amb la finalitat d'apropar-nos al mètode científic, aprendre a utilitzar les eines d'un laboratori i viure plenament una investigació científica. L'experiència ha estat molt grata tant a nivell d'aprenentatge com personal.

Fonts documentals
Echenique, V., Rubinstein, C. i Mogrinski., L., 2004, “Biotecnologia y mejoramiento vegetal”, ISBN 987-521-138-9, Argentina. Hurtado, D., 1987, “Cultivo de tejidos vegetales”, Primera edició, ISBN 968-24-2159-4, Editorial Trillas, Mèxic. Marín, Velázquez, J. A., 1997, “La micropropagación y mejora de especies frutales”, sense publicar, Saragossa. Murashigue, T. i Skoog, F., 1962, “A revised medium for rapid growth and bioessays with tobacco tissue cultures”, Physiology P1., 15: 473-497. Skoog, F., and Miller, C.O., 1957, Chemical regulation of growth and organ formation in plant tissue cultures in vitro. Symp. Soc. Exp. Biol. 11, 118–131. Vázquez, C., Orozco, A. i Rojas, M., 1997, “La reproducción de las plantas: semillas y meristemos”, Primera edició, ISBN 968-16-5376-9, S.R., Fondo de cultura económica, Mèxic.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat