Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Tabac, els seus efectes i mètodes de deshabituació

Lluís García López


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Carme Taulés

 

Introducció
Entre els objectius que tenia abans de començar el treball i els finals hi ha algunes diferències, sobretot per l’evolució que he anat fent a l’hora de recollir informació. Els primers objectius s’enfocaven més cap a la recerca de la història del tabac, com ha evolucionat socialment (abans es podia fumar a les consultes mèdiques i ara això està prohibit) i l’efecte sobre la societat. En canvi, els objectius finals es centren més en els efectes, a nivell biològic, de la nicotina en el nostre cos, els mecanismes de deshabituació com la vareniclina, que és l’avanç més innovador i actual de tractament farmacològic, i reafirmar que el tabac és molt perjudicial, tal i com he pogut comprovar amb una pràctica on es comparava l’edat pulmonar amb l’edat biològica d’un grup de fumadors.

Contingut
La recerca l’he dividit en tres apartats: -Recerca de la bibliografia del tabac en general (història, components...). -Recerca més complexa d’aspectes del tabac i de la nicotina (mecanismes d’addicció, neurotransmissors, dependència...). -Recerca dels principals mètodes de deshabituació, tant farmacològics com no farmacològics, fent taules comparatives de tots els mètodes un cop ja comentats extensament. En especial, he treballat la vareniclina (Champix®). Els dos últims apartats són els més extensos i elaborats. El primer, perquè tot era nou per a mi, tant el funcionament dels neuroreceptors, neurotransmissors, sistemes nerviosos com la complexitat de l’acció de la nicotina dins d’aquests sistemes. El segon, perquè he dividit cada mètode (15) en: una petita introducció, estratègia que utilitza cada tractament, aspectes positius i negatius, intentant veure el ventall de possibilitats que hi ha per deixar de fumar.

Conclusió
Crec que he assolit els objectius que m’he proposat per aquest treball, encara que he tingut dificultat en alguns camps, ja sigui per la complexitat d’alguna informació, el fet de treballar aspectes de biologia que mai havia estudiat ni llegit, com el funcionament de la nicotina i de la vareniclina. També, en un principi, vaig dubtar sobre en quin aspecte centrar-me, ja que el tabac és un tema molt ampli del que se’n poden treure una gran diversitat d’aspectes diferents. Però, em vaig decantar pels efectes i mecanismes de l’addicció al tabac i pels mètodes de deshabituació (sobretot els que tenien més rigor científic).

Fonts documentals
-Abordatge del Tabaquisme des de l’Oficina de Farmàcia (Pfizer). Amb el Dr. Sergio Morchón, Unitat de Tractament de Tabaquisme de l’Hospital Universitari de Bellvitge i el Sr. Joan Ramón Lladós, Farmacèutic Comunitari. Dijous 19 de Maig de 2011 (21:00h). Hotel Barceló Sants (Pl. Països Catalans s/n). -Alegret Jordà, Marta. Tratamiento antitabaco. Acofar, revista de la distribución farmacéutica cooperativista, número 504, gener 2011, pàgina 22, 23 i 24. -Angueira, Marta. Tratamiento Farmacológico del Tabaquismo. Actualització: 30 de novembre de 2007. Consulta: 03/09/2011. http://fac.org.ar/qcvc/llave/sts003/angueiram.php -Argilés, Josep M. i López-Soriano, Francisco J. El càncer. 2001. Consulta: 10/09/2011. http://www.raco.cat/index.php/TreballsSCBiologia/article/viewFile/238319/320579 -Atención Primaria en la Red. Espirometría. Última revisió: 15 de septembre de 2011. Consulta: 14/08/2011. http://fisterra.com/material/tecnicas/espirometria/espirometria.asp -Barau Germès, Mercè; Capdevila Prim, Carme; Guayta-Escolies, Rafel; Rodríguez Caba, Cristina; Cabarrocas Duran, Sílvia; Peris Montserrat, Magda; Gine Anguera, Noemí i Bassons Boncompte, Mª Teresa. Guia d’intervenció Farmacèutica per a l’abordatge del fumador des de la Farmàcia Comunitària. Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya, 2008, sense pàgina (tota la revista). -Barrueco Ferrero, M.; Hernández Mezquita, M. A. i Torrecilla García, M. Manual de Prevención i Tratamiento del Tabaquismo. E.U.R.O.M.E.D.I.C.E., Ediciones Médicas, SL, Badalona, 2009, 4ª Edició. -Bianco, Eduardo; Sandoya, E.; Senra, H.; Schettini, C. Estudio de la relación entre consumo de tabaco y alteraciones del metabolismo lipídico en la población uruguaya. Setembre 2003. Consulta: 30/06/2011. http://www.fac.org.ar/tcvc/llave/tl088/tl088.PDF -Blog d’un anònim. Jean Nicot. Data de publicació: 11 de juny de 2009. Consulta: 27/06/2011. http://antcastillog.blogspot.com/2009/06/jean-nicot.html -Boletín Oficial del Estado. Llei 42/2010, de 30 de desembre. 31 de desembre de 2010. Consulta: 10/11/2011. http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf -Cava De Jongh, Alliner i Lebel Stevens, Johnson. Química orgànica. Editorial Reverté, s.a. 1ª edició, 1976. -Centro Clínico Menorca. Láser para dejar de fumar. 2010. Consulta: 19/12/2011. http://www.clinicamenorca.com/especialidades-medicas/plataforma-laser/118 -Cigarrillo electrónico. Tipos de terapia para dejar de fumar. 24 de novembre de 2010. Consulta: 09/11/2011. http://www.dejar-de-fumar.com.es/dejar_de_fumar/metodos_dejar_fumar/terapias_dejarfumar.html -Cigarros-puros. Historia. Sense data. Consulta: 23/06/2011. http://www.cigarros-puros.com/enciclopediadelcigarropuro/historia/ -CNPT. Impacto potencial en la prevalencia y en la mortalidad de las medidas de prevención y control del tabaquismo. Desembre 2010. Consulta: 15/07/2011. http://www.cnpt.es/doc_pdf/IMPACTO%20MEDIDAS%20CONTROL%20TABACO_DEFINITIVO_Enero_2011.pdf -Col•legi de Farmacèutics de Barcelona. Tabac i salut. Pàgina 2 i 3. Sense data. Consulta: 26/06/2011. http://www.farmaceuticonline.com/ca/familia/652-tabaco-y-salud?start=1 -Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Punto farmacológico nº54. Tabaquismo y deshabituación tabáquica. Sense data. Consulta: 07/10/2011. http://www.cofpo.org/tl_files/Docus/Puntos%20Farmacologicos%20CGCOG/20100226-TABAQUISMO%20Y%20DESHABITUACION%20TABAQUICA.pdf -David, Julio. Tabaco y tabaquismo, efectos sobre el cuerpo. 2006. Consulta: 29/08/2011. http://tabaco-tabaquismo.blogspot.com/2006/05/efectos-sobre-el-cuerpo.html -Delgado Cirilo, Antonio; Minguillón Llombart, Cristina i Joglar Tamargo, Jesús. Introducción a la Química Terapéutica. Ediciones Diaz de Santos, Madrid, 2ª edició, 2003. -Diari Ara. Un làser per deixar de fumar. Actualització: 1 de Març de 2011. Consulta: 19/12/2011. http://www.ara.cat/societat/laser-deixar-fumar_0_436156710.html -Diari El Mundo. El tabaco le cuesta al sistema sanitario un 15% de su presupuesto. 21 de juny de 2010. Consulta: 19/08/2011. http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/06/21/tabaco/1277121473.html -Domínguez-Gil Hurlé, Alfonso; Alcaraz Varó, Enrique i Martínez Motos, Raquel. Diccionario Terminológico de las ciencias farmacéuticas. 2007. Consulta: 10/08/11. http://books.google.es/books?id=LuIJ2Db_erEC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=Norepinefrina+noradrenergic&source=bl&ots=wNAI0tVJ0X&sig=F4LjDBXgJF1z34kLx8NgtPa09bM&hl=ca&ei=iXcdToKbGYnHsgbP-KSyDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=Norepinefrina%20noradrenergic&f=false -Dr. Loiacono, Leandro. Sistema Límbico. Consulta: 09/07/2011. http://www.alfinal.com/orl/sistemalimbico.php -Dr. Martínez González, Agustín. Evolución de la EPOC: importancia de un diagnóstico precoz. 100 preguntas más frecuentes. Editores Médicos, s.A. (EDIMSA), 2010, 1ª edició. -Dr. Masgrau Bartis, Miguel. El plaer de deixar de fumar. No està recolzat per cap editorial, versió digital de l’edició en paper, l’edició en paper és a la Llibreria Catalonia, 2003. -Dr. Osío Sandoval, Miguel. Dopamina, adicciones y felicidad. 12 de Noviembre de 2007. Consulta: 15/07/2011. http://lamedicinaholistica.wordpress.com/2007/11/12/dopamina-adicciones-y-felicidad -Dr. Ramon, Josep M.; Dr. Marcos, Teodor i Lucas, Blanca. ¡Quiero dejar de fumar! Random House Mondadori, S.A. San Llorenç d’Hortons (Barcelona), 2010, 2ª edició. -Dr. Rigoberto i Dr.Pasquier. La espirometría. Actualització: maig 2011. Consulta: 13/07/2011. http://www.medicinapreventiva.com.ve/espirometria.htm -Dr. Vaqué, Josep. El fum ambiental del tabac: risc i situació. Sense data. Consulta: 03/07/2011. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/vaque2005.pdf -Dr. Vaqué, Josep. Tabaquisme i salut. 26 d’octubre de 2011. Consulta: 12/07/2011. http://www.vhebron.net/preventiva/docencia/classes/t33_tabac_i_salut.pdf -Dra. Minervini, María Cristina. Dependencia a la nicotina. Sense data. Consulta: 24/07/2011. http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santa_fe/pulmones/depende_nicotina.htm -Elmundosalut.com. Cáncer de pulmón: estadísticas. Abril 2008. Consulta: 17/07/2011. http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/cancer/pulmon5.html -Enciclopèdia.cat. Tabac. Sense data. Consulta: 28/06/2011. http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0144647 -Ferato.com. Tabaquismo. Sense data. Consulta: 05/07/2011. http://www.ferato.com/wiki/index.php/Tabaquismo -Fernández de Bobadilla Osorio, J; Sánchez-Maestre, C; Brosa Riestra, M; Arroyo, O; Sanz de Burgo, V i Wilson, K. Análisis coste-efectividad de vareniclina (Champix) en el tratamiento del tabaquismo en España. 2008. Consulta: 10/10/2011. http://scielo.isciii.es/pdf/ami/v25n7/original5.pdf -Flórez Martín, S; Steen, B. Historia del Tabaquismo. 2002. Consulta: 29/07/2011. http://books.google.es/books?hl=ca&lr=&id=kiETTHZaQJMC&oi=fnd&pg=PA1&ots=aAzymUOY5L&sig=WNT8QTWEJRZI8udnFrwgOwPSlAA#v=onepage&q&f=false -Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), edu3.cat i TVC. Fumar, matar a distància. 2010. Consulta: 24/06/2011. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66772 -Generalitat de Catalunya (Departament de Governació i Administracions Públiques). Test de Fagerström modificat. Sense data. Consulta: 07/10/2011. http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Arxius/test_antitabac.pdf -Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat i Consum. Informe sobre el Tabac per a Centres Docents. 1995. Consulta: 30/07/2011. http://biblioteca.sp.san.gva.es/biblioteca/publicaciones/MATERIAL/PUBLICACIONES/PROMO_SALUD/EDUCACION/TABACO/TABACO.PDF -Gil-Verona, J.A.; Pastor, J.F.; de Paz, F.; Barbosa, M.; Macías-Fernández, J.A.; Maniega, M.A.; Rami-Gonzalez, L. i Cañizares-Alejos, S. Neurobiología de la adicción a las drogas de abuso. Revista de Neurología, número 36, 2003, pàgines 361-365. -Grupo Uriach. ¿Cómo seguir el método Nicobloc? 2005. Consulta: 16/08/2011. http://www.nicobloc.com.es/como_funciona_001.html -Hospital Universitari Joan XXIII. Valoració de la motivació per deixar de fumar. Test de Richmond. Consulta: 23/09/2011. http://hj23.org/docroot/imgs/pdfs/test_richmond.pdf -IDESCAT. Tractament per drogodependència. Per tipus de droga, sexe, grups d’edat, situació laboral i nivell d’instrucció. 2009. Consulta: 22/06/2011. http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=822 -Journal of Chemical Education. Volum 76, número 10, octubre 1999. -Journal of Chemical Education. Volum 72, número 1, gener 1995. -Journal of Chemical Education. Volum 76, número 12, desembre 1999. -Linden, David. Nacidos para disfrutar. Revista “Muy Interesante”, número 366, novembre 2011, pàgines 28-32. -M. Vagüe, Antonio. El gobierno del PP confirma que no levantará el veto al tabaco. El Periódico, Sociedad. 29 de desembre de 2011, pàgina 33. -Noelia Lettieri, Carolina; Alicia Medina, Rosana; Romila Ríos, Roxana i Dr. Georgina Inocente, Carla. Uso de la vareniclina en la cesación del hábito tabáquico. Novembre 2007. Consulta: 01/08/2011. http://med.unne.edu.ar/revista/revista175/4_175.pdf -OCU. Calculadoras: coste económico del tabaco. Sense data. Consulta: 07/09/2011. http://www.ocu.org/salud-y-bienestar/coste-economico-del-tabaco-s256951.htm#self -OMS. ¿Por qué el tabaco es una prioridad de salut pública? 2011. Consulta: 27/06/2011. http://www.who.int/tobacco/health_priority/es/index.html -Ortiz, J. Adicción Nicotina. Introducción y ocupación en el cerebro. Consulta: 03/07/2011. http://www.arrakis.es/~j.ortiz/TABACO/nicotina.htm -Panorama Actual del Medicamento. Deshabituación del tabaquismo. Panorama Actual del Medicamento, Publicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, número 340, 2011, pàgines 92-99. Publicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. -Pedrinaci, Emilio; Gil, Concha; De Dios Jiménez, Juan; Puente, Julio i Pedreira, Suso. Ciències per al món contemporani. 1 Batxillerat. Editorial Cruïlla, 2008, pàgina 75. -Peláez, Alberto. Mortalidad por tabaco en España. Novembre 2010. Consulta: 09/08/2011. http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/222697/mortalidad-tabaco-espana -Pérez San Gregorio, Carol. Y en el 2012, tabaco sin marca. La Vanguardia, Tendencias. 29 de desembre de 2011, pàgina 28. -Pfizer. Guía Americana de tratamiento del tabaquismo (Resumen). 2008, sense editorial. -Prades, J. i García, C. El PP deja claro que no habrá marcha atrás en la ley antitabaco. El País, vida & artes, Sociedad. 29 de desembre de 2011, pàgina 33. -Presentació pujada per “gramos089” a slideshare.com. História del tabaco. Abril 2011. Consulta: 23/06/2011. http://www.slideshare.net/gramos089/historia-del-tabaco -Presentació pujada per “melchor 1967” a scribd.com. La Introducción. 2011. Consulta: 01/12/2011. http://es.scribd.com/doc/69408/INTRODUCCION -Ramírez de Castro, N. El humo no volverà a los bares. Diari ABC, Sociedad. 29 de desembre de 2011, pàgina 48. -Real Academia Española. Tabaco. Vigésima segunda edición. Consulta: 28/06/2011. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tabaco -Saludalia.com. Tipos de dependencia y síndrome de abstinencia. 2002. Consulta: 30/08/2011.http://www.saludalia.com/Saludalia/privada/web_club/doc/tabaco/doc/dependencia.htm -SCA Centre Mèdic – Associació P.A.R.I.S. ¿Cómo actual el tabaco? Actualització: Desembre 2011. Consulta: 06/10/2011. http://www.sutabacogracias.com/?gclid=CN_1rIrP06oCFVQLfAodUFma1A# -SEPAR. Sense títol (tota la revista). Prevención del tabaquismo. volum 2, número 2, setembre 2000. -Sociedad Española de Neurología y Cirugía Torácica SEPAR. Guía de tratamiento del tabaquismo. Editorial Respira, 2010, 1ª edició. -Stryer, L. Bioquímica. Editoria Reverté, s.a. 1975, 1ª edició. -Tabaco o Salut. Tabaco en... 29 de setembre de 2001. Consulta: 14/07/2011. http://www.cnjaen.es/tabaco/estadisticas.htm -Tabaco: Una pugna entre libertad y la tradición. Cuadernos Quiral: Tabaco y Cáncer, número 14, juny 2003, pàgina 3 i 4. -Trapiello, Andrés. Chivatos, listos e importantes. Magazine de La Vanguardia, 13/02/2011, pàgina 12. -V, B. El gobierno no cambiarà la ley antitabaco para hacerla más permisiva. Diari La Razón, Sociedad, Salut. 29 de desembre de 2011, pàgina 36. -Video de Dailymotion, pujat per “raulespert”. Nicotina y cerebro. Setembre de 2008. Consulta: 24/06/2011. http://www.dailymotion.com/video/x6p91w_nicotina-y-cerebro_school -Viquipèdia. Agonista. Darrera modificació: 24 d’octubre de 2011. Consulta: 30/11/2011. http://ca.wikipedia.org/wiki/Agonista -Viquipèdia. Axó. Darrera modificació: 24 d’agost de 2011. Consulta: 30/11/2011. http://ca.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3 -Viquipèdia. Nicotina. Darrera modificació: 14 de desembre de 2011. Consulta: 7/07/2011. http://ca.wikipedia.org/wiki/Nicotina -Wikipedia. Imatge. 26 de juny de 2010. Consulta: 6/08/2011. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dopamine-seratonin-es.svg -Zabert, Gustavo. Vareniclina: un nuevo agonista parcial del receptor nicotínico. 2006. Consulta: 08/10/2011. http://www.ramr.org.ar/archivos/numero/ano_6_3_dic_2006/mere3_12.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat