Estàs a : Inici » Treball de Recerca


CÀLCUL D'ÒRBITES D'ESTRELLES DOBLES VISUALS

Núria Miret Roig


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Eva Villuendas

 

Introducció
La finalitat d’aquest treball és desenvolupar el mètode d’Enrique Vidal Abascal per al càlcul d’òrbites aparents d’estrelles dobles visuals amb l’ajuda del software GeoGebra i comprovar-ne el grau d’exactitud utilitzant estrelles de referència d’òrbita coneguda. El motiu d’aquest treball és l’interés que sempre he tingut per les ciències i l’astronomia en concret.

Contingut
Aquest treball consta de tres parts. La primera és una introducció a les estrelles dobles. A continuació hi ha una part pràctica en la qual s’han realitzat les observacions i mesures de dos sistemes d’estrelles dobles visuals. Aquestes mesures s’han fet amb telescopi i micròmetre des de l’Observatori Astronòmic del Garraf (OAG) i exemplifiquen el tipus de sistemes orbitals als quals es pot aplicar amb èxit el mètode d’E. Vidal Abascal. La part fonamental del treball és l’explicació i desenvolupament amb el software GeoGebra del mètode per al càlcul orbital. Finalment es comparen les òrbites obtingudes amb les de referència (publicades pel Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars) i se’n calculen els paràmetres orbitals.

Conclusió
Un cop acabat el treball es pot constatar que no sols el mètode és efectiu sinó que el desenvolupament pràctic a partir de les eines informàtiques actuals (software GeoGebra) porta a uns resultats molt propers a les dades oficials de les estrelles de referència utilitzades. En conseqüència, podem concloure que aquest mètode pot ser molt útil en l’estudi d’òrbites d’estrelles dobles i es podria plantejar la seva aplicació a sistemes sense cap òrbita preliminar per fer-ne una primera aproximació.

Fonts documentals
ARGYLE, Bob. Observing and Measuring Visual Double Stars. Springer-Verlag, Londres, 2004. Astrometry Department, U.S. Naval Observatory. Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars. [en línia]. Washington, DC: catàleg actualitzat periòdicament, [Consulta: 2011]. Disponible a . Astrometry Department, U.S. Naval Observatory. The Washington Double Star Catalog. [en línia]. Washington, DC: catàleg actualitzat periòdicament, [Consulta: 2011]. Disponible a . COUTEAU, Paul. L’observation des étoiles doubles visuelles. Flammarion Sciences Humaines. HERNÁNDEZ, Rafael. The method of double ratios for long period visual systems. Observatori Astronòmic del Garraf; Agrupació Astronòmica de Sabadell. II International Meeting of double star observers: Sabadell, 23, 24 d’Octubre del 2010. INGLIS, Mike. Astrophysics is Easy! Springer-Verlag, Londres, 2007. QUINTERO, Rafael. Transformaciones Geometricas. [en línea]. [Consulta: 2011]. Disponible a . VIDAL ABASCAL, Enrique. Calculo de orbitas de estrellas dobles visuales. Seminario Conciliar Santiago de Compostela, 1953. VIDAL ABASCAL, Enrique. El problema de la órbita aparente en las estrellas dobles visuales. Seminario Conciliar Santiago de Compostela, 1944. Tesis doctoral.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat