Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Aprenc a llegir i escriure

Mireia Pérez Ventura


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Roger Soler Cases

 

Introducció
L'adquisició del llenguatge relacionada amb la lecto-escriptura són les dues principals bases on es fonamenta l'aprenentatge tant a l'etapa d'Infantil com al llarg de la nostra vida. És per això que el meu Treball de Recerca consisteix en conèixer com aprenen a llegir i escriure els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 6 anys. Així doncs, abans de començar el treball em vaig proposar tres objectius. En primer lloc, conèixer el procés de la lecto-escriptura des de la vessant teòrica, després, com a segon objectiu, observar “in situ” el seu aprenentatge en aules des de P3 a P5. Finalment, també em vaig proposar crear algun material didàctic per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

Contingut
Aquest treball està dividit en dues parts, un primer apartat teòric i un segon més pràctic. Pel que fa a la part teòrica, tracta varis aspectes relacionats amb la lecto-escriptura, com el desenvolupament embrionari, les característiques evolutives dels 0 als 6 anys o el currículum de l'Educació Infantil. Per altra banda, en relació a la pràctica també hi podem distingir dues parts, una primera que conté un recull en forma de diari de totes les observacions portades a terme a les aules d'Infantil i, una altra que consisteix en la creació de tres materials didàctics creats per al desenvolupament de l'aprenentatge de la lecto-escriptura. Cal destacar que aquests materials s'han fet en base a la part teòrica i en especial a les observacions realitzades anteriorment.

Conclusió
Després d'elaborar tot el treball he pogut extreure'n diverses conclusions. Per començar, el desenvolupament embrionari té una gran importància respecte els posteriors aprenentatges, ja que qualsevol problema durant aquest període els pot afectar. Per tant, l'etapa prenatal influirà el posterior procés d'aprenentatge de la lecto-escriptura degut a que qualsevol malformació en l'oïda, la vista, les mans... tindrà greus conseqüències pel seu aprenentatge. Per altra banda, el desenvolupament de la parla és la base de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, ja que si els alumnes no coneixen els fonemes de la llengua, els serà impossible llegir i escriure. És per això que quan els infants entren a P3 és important que ja tinguin un bon domini del llenguatge. Així doncs, podríem resumir que la parla conjuntament amb la lecto-escriptura són dos elements fonamentals per tenir un bon aprenentatge, no només durant l'Educació Infantil, sinó al llarg de la nostra vida.

Fonts documentals
Finalment, les fonts consultades són webs i llibres especialitzats en el món educatiu, sobretot en l'Educació Infantil i la lecto-escriptura. La majoria d'quests me'ls han proporcionat tant el tutor del treball com les professores d'Infantil de l'escola.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat