Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Elements matemàtics de la música

Daniel Bazzi


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Sabina Cid

 

Introducció
A tothom li agrada la música, però i les matemàtiques? “Elements matemàtics de la música” és un treball basat en l’observació i anàlisi dels aspectes matemàtics que apareixen en la música, en les partitures. La hipòtesi inicial és que si, les matemàtiques formen part de la música encara que sigui d’una forma imperceptible, i per tant l’objectiu del treball és donar a conèixer alguns aspectes matemàtics (fórmules, geometria, proporcions...), analitzar-los, classificar-los i avaluar-ne la importància que tenen en la música.

Contingut
En la recerca, he desenvolupat dos aspectes, un més general i teòric i l’altre més específic i pràctic. En la primera part faig un breu resum de la història de la música, des dels seus orígens fins a l’actualitat, fent referència també a les matemàtiques de les civilitzacions mesopotàmiques i egípcies per arribar a entendre les aportacions de Pitàgores en la Grècia Clàssica. Pel que fa a la segona part, poso en evidència l’estreta relació que hi ha entre ciència i art, primer des d’un punt de vista teòric i finalment de manera pràctica amb l’anàlisi músic-matemàtic d’una partitura de Bach.

Conclusió
Una vegada acabada aquesta recerca, puc afirmar que en la música hi ha més matemàtiques de les que inicialment intuïa i amb un nivell força més elevat del que els meus coneixements em permeten analitzar. Potser fins i tot puc dir que la música no es podria concebre sense les matemàtiques, encara que per als ulls de molta gent passin desapercebudes. Finalment estic segur que a partir d’ara, quan m’encari a una partitura o fins i tot quan escolti una interpretació, no deixaré de veure geometria, proporcions... és a dir: art i ciència entrellaçats.

Fonts documentals
Les fonts de les quals vaig extreure la informació són molt variades, des de músics a professors de matemàtiques com també en articles i sobretot a internet.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat