Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La dependència de la desmemòria: una malaltia que no podem oblidar

Miriam Hernández i Michelle Walkerdine


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Joan Miquel

 

Introducció
Podem anomenar l’Alzheimer com l’epidèmia del segle XXI, degut a la quantitat de malalts que hi ha. Concretament en són 36 milions i aquesta xifra malauradament va en augment continu. De fet, les estimacions per al 2030 diuen que es podria arribar a superar els 66 milions d’afectats. Actualment no se’n coneix la causa ni la cura d’aquesta malaltia neurodegenerativa que provoca pèrdues de memòria, trastorns de caràcter i desorientació en l’espai i el temps. En aquest treball partim de l’objectiu d’analitzar l’Alzheimer des dels màxims punts de vista possibles i enfocar-lo a partir de la nostra experiència com a voluntàries a la residència St. Camil de St. Pere de Ribes després d’haver conviscut en el dia a dia amb persones amb demència.

Contingut
En aquest treball es veurà de forma general què és l’Alzheimer i les conseqüències que comporta per als malalts i pels familiars. Expliquem també com ha afectat l’augment de l’esperança de vida en la incidència de la malaltia, el cost de la demència i les principals ajudes que hi ha actualment a Espanya, gairebé totes de caire social. Ens centrem en la nostra visita a la Fundació Maragall i després comparem algunes residències de la comarca del Garraf. Com a part més pràctica hem estudiat les possibles hipòtesis sobre les causes d’Alzheimer i la problemàtica que significa trobar una cura. Finalment acabem amb el nostre treball de camp que s’ha basat en l’experiència real amb malalts.

Conclusió
L’Alzheimer no només afecta al malalt sinó a tot aquell qui l’envolta: el metge, el familiar, el cuidador, etc. Des del descobriment de la malaltia en 1901 hem avançat molt poc en el seu coneixement. No es pot diagnosticar del cert l’Alzheimer fins la mort i això comporta molts problemes a l’hora de trobar-ne la causa. Hem aconseguit veure realment què és aquesta devastadora malaltia a través del nostre treball a la residència. Realment aquesta demència et treu la llibertat i per aquest motiu la societat no pot deixar l’Alzheimer en l’oblit.

Fonts documentals
Les fonts que hem utilitzat són principalment llibres informatius, d’autoajuda per al cuidador o enciclopèdies, a més de webs que hem consultat i diversos documentals, com Bicicleta, cullera, poma i The memory loss tapes. Es pot consultar bibliografia.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat