Estàs a : Inici » Treball de Recerca


CREACIÓ I TRASPÀS D’UN PROGRAMA A UN DISPOSITIU ANDROID

Juan Leva Bueno


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Manuel Arce Marín

 

Introducció
Primerament l’objectiu principal del meu treball va ser conèixer millor els diferents sistemes numèrics i una mica de la seva història. No obstant, el meu tutor em va proposar fer un treball que tractés d’informàtica. Aleshores, vaig decidir d’aprendre a programar i realitzar el meu propi programa informàtic, i així va ser. Vaig dedicar-li moltes hores al dia i, com el vaig acabar relativament ràpid, em va donar temps d’ampliar el meu treball. Així va ser com va sorgir la idea de passar el programa com aplicació a un telèfon mòbil. La idea d’utilitzar Android i no altre sistema operatiu va ser degut a la bibliografia que vam trobar i que em facilitava el procés de traspàs com a programa informàtic a aplicació de telèfon mòbil. Tot s’ha de dir, els meus coneixements d’informàtica en aquest àmbit eren nuls, però les meves ganes de superar-me a mi mateix eren tan grans que van servir com a motor de la meva motivació.

Contingut
Després d’una breu introducció als primers passos que vaig seguir, vaig decidir organitzar el treball en tres parts: el progrés en la programació, aquesta part consistia bàsicament en aprendre a programar i fer programes senzills que em permetessin evolucionar fins adquirir prous coneixements per realitzar el programa final; la segona part del meu treball consistia en l’elaboració del programa final i del seu perfeccionament, aquest calculava el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple per a un nombre indefinit de números i finalment la tercera part del meu treball, la qual consistia en el traspàs del programa com aplicació a un telèfon mòbil amb tecnologia Android .

Conclusió
Realitzant aquest TR he adquirit molts coneixements teòrics i pràctics sobre l’àmbit de la informàtica que desconeixia completament. Per començar els meus coneixements d’informàtica eren nuls i vaig haver d’iniciar-me des del principi. A més a més, m’hagués agradat dedicar-li més temps, malgrat que també vaig haver de dedicar-li temps als estudis. En un principi programar em semblava una cosa molt difícil, la qual estava fora del meu abast però, amb temps i dedicació he aconseguit tot el que em vaig proposar.

Fonts documentals
Diverses webs especialitzades en programació, les més útils van ser: http://www.desarrolloweb.com, http://www.javascriptya.com, http://www.programacion.com/javascript, http://www.programacionweb.net, http://www.abcdatos.com/tutoriales/programacion/java/javascript.html En qüestió de traspàs del programa a aplicació Android: http://www.java.com/es/download/, http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-6u25-download-346242.html, http://www.eclipse.org/downloads/, http://developer.android.com/sdk/index.html A banda de diversos manuals.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat