Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Noies joves, context i futur

Cristina Costa


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Rosa Pascual

 

Introducció
A l'hora d'escollir el tema del treball de recerca em vaig plantejar si volia que fos únicament el requisit o tràmit per aconseguir el batxillerat, una nota més, o generar un coneixement personal i social. Des d’un principi tenia clar que aquest treball el volia enfocar cap a les dones joves, en concret sobre com es veien a elles mateixes i el seu futur segons el context en que es troben. Per això el meu objectiu era assolir una visió global sobre l’autoconeixement i l’entorn de les joves a fi d’observar els models femenins (objectius, preocupacions, oportunitats,...) segons l’edat i la realitat social en la que es troben.

Contingut
Al treball hi ha dos blocs diferenciats: primerament la part de recollida d'informació necessària per a l'elaboració del treball, on hi ha definicions de conceptes, el marc teòric, la metodologia emprada, un exemple de l'enquesta que vaig passar a les noies i els canals utilitzats per la difusió d'aquesta; a la segona part hi consta l'anàlisi dels resultats, amb les gràfiques corresponents, que m'han permès arribar a les conclusions que indicaré a continuació.

Conclusió
Arribat el moment d'analitzar els resultats obtinguts amb les enquestes he pogut comprovar que entre les noies, independenment de l'edat o el context, no em trobava amb gaires diferències respecte les seves preocupacions i objectius. Una dada que crec cal destacar és que, del total de noies, a la gran majoria el que les preocupa o es proposen com a objectius no és trobar una parella o formar una família, sinó acabar els estudis o assolir una feina satisfactòria. Això ens demostra que el paper de la dona ha evolucionat a la societat i que elles mateixes, encara que potser no siguin conscients, ja han canviat el rol que solien tenir les dones de mestressa de la casa per el de noies emprenedores i amb un futur ple d’aspiracions i perspectives. Aquest treball m’ha ajudat a entendre molt millor no només a les noies de la meva franja d’edat, sinó també tot el que comporta desenvolupar un estudi, des de la creació de l’enquesta, la tria del mètode, passant per la difusió d’aquesta, de la complicació que significa dependre d’algú per fer la feina i conseguir que et responguin, fins a la recollida i anàlisi de dades. Per a mi ha significat un aprenentatge sobre el que és l’estadística, ara entenc millor els termes com “població”, “variable”, etc. I tot i que no sigui cap experta trobo que m’ha ajudat molt. Ha estat una experiència enriquidora el poder conèixer a totes aquestes noies de països tant diferents, de com es veuen i se senten respecte el món que les envolta. Crec que l’autoconeixement és un tema molt interessant que s'hauria de tractar amb més profunditat. També cal remarcar la importància de la joventut per a la societat, per això és fonamental preocupar-se i veure que es pot fer vers els problemes que tenen les noies d’avui en dia.

Fonts documentals
Per dur a terme aquest treball s'han tingut en compte les informacions d'aquests llibres o informes: - DORSCH, Friederich. DICCIONARIO DE PSICOLOGIA. - Psicologia de las mujeres y de género. Pasado, presente y futuro. Notas de un seminario impartido por Rhoda Unger, de Alejandra Araizada Díaz. - WEBER, Max. «La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social», Ensayos sobre metodología sociológica (pàg. 73). - Nuevo informe sobre Desarrollo Humano para Mercosur 2009-2010 “Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo humano”. Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). També he consultat diverses pàgines web per informar-me i poder desenvolupar correctament el treball, a més a més de les xarxes socials que m'han servit per difondre l'enquesta.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat