Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Influència de les cançons en els nens des del seu aprenentatge

Laura Guerra Aragonés


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Pilar García Aceituno

 

Introducció
Els objectius del meu treball són veure com influeix la música, i concretament les cançons, en el creixement dels nens a les primeres edats; estudiar si és veritat que la música durant l’embaràs pot ajudar al nen; i descobrir com les cançons infantils populars, que hem cantat tots quan érem petits, ajuden a l’aprenentatge i el caràcter dels nens. En el meu treball parteixo de la següent hipòtesis: l’ensenyança de les cançons és beneficiosa en els nens.

Contingut
El treball consta de dues parts: una part pràctica i una part teòrica. En la part teòrica, faig una introducció sobre què és la música, quins efectes té en general, en l’embaràs i en la primera infantesa, i la importància de la vivència musical. Després em centro en la cançó, faig una definició de cançó infantil i les diferències amb la cançó i la cantarella, l’estructura, la temàtica, la funció i els usos. El següent punt és la comparació entre els meus coneixements previs al treball, la informació bibliogràfica i l’opinió dels especialistes entrevistats. A la part pràctica explico les meves experiències a l’escola bressol (1-2 anys), al parvulari (3-6 anys) i a l’escola de música (3-5 anys); i les comparo segons l’edat de cada grup de nens. Després afegeixo, als apèndix, un cançoner amb la lletra i la partitura de totes les cançons mencionades al treball i, a més a més, annexo el disc del cançoner.

Conclusió
He verificat que l’ensenyança de les cançons és molt beneficiosa pel desenvolupament integral del nen, tant en aspectes físics com emocionals i psicològics. També he aprés que ensenyar una cançó a una classe de nens petits no és gens fàcil perquè els nens no donen la resposta que un s’espera. Referent als qüestionaris, he arribat a la conclusió que la música és un art important per a tothom i que forma part de nosaltres, no només com a comunicació, sinó també com a sentiment, omplint els moments importants de les nostres vides. He aprés molts aspectes no musicals que no em podia ni imaginar que es poguessin treballar a partir de la música inclosos els més evidents, el llenguatge i les matemàtiques.

Fonts documentals
Majoritàriament llibres de la biblioteca Rosa Sensat de Barcelona, però també altres llibres, pàgines web i entrevistes a especialistes del sector de l’ensenyança musical.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat