Estàs a : Inici » Treball de Recerca


EL CALAIX DE LES EMOCIONS, TOT UN MÓN PER CONÈIXER. L'educació emocional infantil.

Ainhoa Guerrero Tetas


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Antonio López, Jesús Bueno i Josep Aixalà.

 

Introducció
Es freqüent sentir dir que l'expressió de les emocions s'ha de reprimir, algunes persones durant molts anys s'han limitat a seguir ordres i complir càstigs, s'ha dit que enfadar-se està mal fet, que plorar suposa debilitat i que alegria pot semblar arrogància; actualment observem que hi ha persones on la seva manera de pensar aquest tema comença a canviar. Aleshores, com s'han d'expressar les emocions i els sentiments? És possible educar les emocions? Des de quin moment de la vida s'ha d'iniciar aquest aprenentatge de gestió emocional? Com influeixen les opinions dels altres en el propi autoconcepte? Quines són les conseqüències de tenir o no una educació comunicativa que tingui en compte les emocions?. Aquestes són algunes de les preguntes que ens fem en aquest treball. La recerca neix de la motivació per saber més sobre el món de les emocions, que és complexe i està present en cada instant de les nostres vides, i de com aquest afecta en el nostre dia a dia. L'objectiu principal és, doncs, demostrar la importància de les emocions i de la seva gestió. Per a realitzar el treball s’ha fet una recerca d'informació i el disseny d'una experiència on hem pogut contrastar la següent hipòtesi: a una persona a qui de petita li han ensenyat a gestionar bé les seves emocions desenvolupa un nivell d'intel•ligència emocional més alt que no pas les persones que no han rebut aquest tipus d'educació.

Contingut
El treball conté tant una part teòrica com pràctica, en la part teòrica hem tractat com a base la definició de les emocions i el seu funcionament dins del nostre organisme, i el desenvolupament socioemocional les primeres etapes de vida, des de l'embaràs i el naixement fins arribar a la primera i segona infància. Tot seguit es troben definits tots els aspectes de l'educació emocional infantil, com serien la intel•ligència emocional, les competències emocionals i la gestió de les emocions. La part pràctica conté dos àmbits diferenciats però complementaris pel que fa a l'objectiu que es persegueix amb el treball, consta d'una experiència amb nens en la qual volem avaluar si l'opinió dels altres influeix o no en l'autoavaluació del comportament, a més de l'elaboració i l'anàlisi dels resultats d'una enquesta-qüestionari que ens serveixen per valorar les conseqüències de l'educació emocional.

Conclusió
Al llarg de tota la recerca s'han anat responent les preguntes que ens fèiem a l'inici del treball, per tant podem dir que l'objectiu s'ha assolit, i podem dir que les emocions i la seva gestió són molt importants per a gaudir d'un desenvolupament ple com a persona i subjecte social, i és fonamental atendre-les des de les primeres etapes de vida. Pel que fa a l'experiència que plantejàvem hem pogut contrastar i validar la hipòtesi, però cal tenir en compte el límit de la mostra utilitzada, i pensem que el criteri que es pot establir té una validesa restringida tot i que sí és un bon indicador per establir l'educació emocional com a línies de treball en l'àmbit docent. L'anàlisi de l'enquesta ens demostra que una persona a qui de petita li han ensenyat a gestionar bé les seves emocions desenvolupa un nivell d'intel•ligència emocional més alt que no pas les persones que no han rebut aquest tipus d'educació. Finalment, val a dir que no es tracta tan sols d'un treball amb dades que ens poden servir per a ampliar el nostre coneixement, sinó que és útil per a reflexionar i aplicar el resultat d'aquestes reflexions al nostre dia a dia.

Fonts documentals
Per a fer la recerca d'informació s'han consultat llibres que tracten l'educació emocional en diverses etapes, la biologia de les emocions i la pedagogia, entre d'altres; documents que s'utilitzen en els cursos postgraus de psicologia, articles de revistes i diaris, pàgines web de diversos organismes que tracten temes relacionats amb les emocions, documentals especialitzats en aquest estudi i una entrevista amb un professional de la psicopedagogia i el teatre.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat