Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Construcció de la estructura d'un edifici unifamiliar aïllat a escala.

Adrian Morlanes


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Josep Anguera

 

Introducció
El Treball de Recerca, molts cops, està relacionat amb la carrera professional de futur que escollirem els alumnes. El meu interès ha sigut profunditzar els meus coneixements d’arquitectura i a més posar-los en pràctica.

Contingut
El meu treball de recerca està format per l’estructura d’un habitatge unifamiliar aïllat construït apropant-se al màxim a la realitat. Aquesta maqueta està composta únicament per formigó armat i té una massa aproximada de 50Kg. En la maqueta podem trobar tots els elements de l’habitatge com ara els pilars, escales, sabates i forjats. Com a armat he utilitzat filferro. Per saber quin seria el material més adient vaig dissenyar un pèndol basant-me en l’assaig de Charpy, que consisteix en copejar provetes de diferents materials per tal de conèixer la resiliència d'aquests. Els materials han estat el formigó i el morter en diferents porcions de ciment i sorra.

Conclusió
A diferència d’altres modalitats del Batxillerat, els treballs del Tecnològic acostumen a ser treballs més pràctics que teòrics. És per això que s’ha de saber el que vols fer i organitzar el teu temps ja que un possible error en el procés et pot desviar de l'objectiu principal. S’ha de ser molt precís en les pràctiques i tenir un bon espai de treball.

Fonts documentals
Per fer el pèndol de Charpy he utilitzat el llibre de primer de Batxillerat a més de la informació trobada a Internet. La informació teòrica ha estat extreta d’Internet i documentals de la televisió. Per fer la maqueta he seguit els consells d’un professional.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat