Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Una marca per a tota la vida (Atrèsia de les vies biliars)

David Ortiz López


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Olga Margarit

 

Introducció
El treball tracta sobre una malaltia infantil el fetge, l’Atrèsia de les vies biliars, que normalment només té cura quan es realitza un trasplantament hepàtic. Es fa un estudi d’un cas particular d’una nena que va patir la malaltia. Es treballa la seva evolució des que se li va diagnosticar la malaltia fins a l’actualitat. Les hipòtesis del treball són 2. L’aprenentatge de la nena no serà l’estipulat per a un/a nen/a de la seva edat, tot i poder adquirir certs hàbits i coneixements de forma domèstica. L’adaptació social de la nena es veurà afectada en quant a la impossibilitat de tenir contacte amb la societat en determinats moments. Quan pugui tenir contacte amb la societat, la seva adaptació serà correcta.

Contingut
Aquest treball està dividit en quatre punts, que es poden diferenciar en dues parts: la part mèdica i la part social. La part mèdica conté tres d’aquests punts. El primer seria una introducció sobre anatomia i funcionalitat hepàtica. El segon explica la teoria sobre la malaltia (història, descripció, causes, efectes, tractaments,etc.). El tercer exposa què és el transplantament de fetge (història, tipus, postoperatori,etc.). La part social, que conté l’últim punt, consta de l’estudi d’un cas particular d’una nena que va patir la malaltia. S’exposa la seva evolució des que es va diagnosticar la malaltia fins que se li va trasplantar el fetge, i com va ser la seva evolució posterior. A l’hora de fer la part practica, la informació ha estat extreta de les diferents entrevistes realitzades a familiars, metges, professors i a varies associacions (una de transplantaments i una de cardiopaties)

Conclusió
El que s’ha demostrat amb aquest treball és que la nena després de la operació ha evolucionat força bé dins de les expectatives, tot i alguns problemes, però en general ha estat una bona evolució. El seu aprenentatge ha estat bo ja que ha rebut ajuda dels seus pares per adquirir diversos coneixements, tot i que els hàbits que s’aprenen en col·lectiu no els ha pogut adquirir. L’adaptació de la nena ha estat bona en els períodes en que ha pogut tenir un contacte complet amb la societat: quan no ha estat impossibilitada de sociabilitzar-se. L’inconvenient amb el qual es verifica la hipòtesi és que degut a la seva malaltia ha passat períodes en que no ha pogut sociabilitzar-se, i això és el que ha afectat més en la seva actitud.

Fonts documentals
Monografies i recursos electrònics

 

Cercador de treballs

Ara és novetat