Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Manipulació Genètica

Marcel Jorquera Vinyals


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Montserrat Haro Santaló

 

Introducció
El món de la genètica ja em venia agradant des de 4t d'ESO, així que el treball el vaig emprendre com una eina per aprofundir-hi i aprendre més del que se m'havia explicat a les classes. Una de les raons que també em va impulsar a fer el treball sobre la manipulació genètica van ser les ganes de conèixer de primera mà com era el treball pràctic en aquest camp en un laboratori. Per a tot això em vaig plantejar una hipòtesi: <És fàcil la manipulació de l'ADN? Està a l'abast de tothom?>

Contingut
El meu treball ha quedat centrat sobretot en mètodes de manipulació de l'ADN recombinant, que és la base de l'enginyeria genètica. Així, explico les tècniques d'amplificació de l'ADN, preparació de vectors de clonació, enzims de restricció... Als virus i plasmidis com a vectors els hi dedicat apartats sencers per poder entendre millor el seu funcionament. També he estudiat les aplicacions que podem trobar actualment de la manipulació genètica. I finalment, he redactat la part pràctica que vaig dur a terme en el laboratori.

Conclusió
Per començar, he trobat la resposta a la hipòtesi: no és fàcil la manipulació de l'ADN i no està a l'abast de tothom. Puc dir que he complert satisfactòriament els objectius que em proposava. He ampliat els coneixements sobre el tema molt més enllà dels que tenia i he après com és la realitat de treballar en un laboratori. A més, també he après a ser crític en la recerca d'informació, i que trobar-ne no costa gaire si t'ho proposes.

Fonts documentals
Bibliografia - Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed., 5a reimpressió. Barcelona. Ed. Enciclopèdia Catalana. 1986. - Arias, Matilde; i altres. Biologia 1r de Batxillerat. 1a ed., 2a reimpressió. Barcelona. Ed. Castellnou. 2012. - Ferran, Olga; i altres. Biologia i geologia 4t ESO. 1a ed. Barcelona. Ed. Cruïlla. 2012. Documents en línia - Microbiología y biotecnología. Colegio la Inmaculada, seminari biologia. 2004-2005. - Seguiment in vivo de diferents estructures cel·lulars mitjançant el microscopi làser confocal (MLC) . Universitat Autònoma de Barcelona. 15 de setembre de 2005. - Dr. Agolti, Gustavo. Tecnología del DNA recombinante. Cátedra de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Norte. 2007. - Franco, Alicia Y. Aplicaciones de la proteína verde fluorescente (GFP) en la biología celular y en la visualización del sistema nervioso. Fundación Instituto de Estudios Avanzados. Revista de Estudios Transdisciplinarios (RET). 2009. 61- Galván, Aurora. Aislamiento y purificación de un plásmido recombinante. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Campus Universitario de Rabanales. - José, Juan. Terápia Génica. Webgrafia - Unión Vegetariana Internacional: http://www.ivu.org/spanish/trans/ssnv- genetic.html - Ciències Naturals, Ins. Martí Franquès: http://blocs.xtec.cat/pgarcia7/category/genetica/ - Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona: http://www.irbbarcelona.org/index.php/cat/news/irb-news/scientific/researchers- explain-how-the-replication-of-bacterial-plasmids-starts - Ludwig Institute of Brussels, Brussels, Belgium: http://genemol.org/biomolespa/plasmidos/plasmidos-01.html - Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/micro/contenidos3.ht m - Ciclo lítico y lisogénico: http://www.bioygeo.info/pdf/Ciclo_litico.pdf - Seminarios de Biología Celular y Molecular - USMP Filial Norte: http://biologiamedica.blogspot.com.es/2010/09/los-virus-ciclo-litico-y- lisogenico.html - Dr. Edgar Vázquez-Contreras, Instituto de Química, UNAM: http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/interferon.html - University of South Carolina: http://pathmicro.med.sc.edu/spanish- virology/spanish-chapter1.htm

 

Cercador de treballs

Ara és novetat