Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El clima i la producció de les vinyes

Sergi Cuscó Isern


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Àngela Palmero

 

Introducció
El meu avi tenia unes vinyes i des de ben petit sempre havia participat en les veremes. Per aquest motiu la meva motivació personal a l’hora de realitzar aquest treball es defineix pel conjunt de bones experiències que conservo. L’objectiu d’aquest treball és comprovar si existeix una relació proporcional entre el clima i la producció i la qualitat de la vinya. En especial s’utilitzaran les dades extretes a partir de les parcel•les del meu avi.

Contingut
Aquest treball consta de dues parts diferenciades: per una banda, el marc teòric, amb temes com la morfologia de la vinya, els seus cicles biològics i els principals factors de producció que hi influeixen. D’altra banda, una vegada acabat l’estudi teòric, hi podem trobar la part més experimental amb l’ús de l’estadística i del mètode científic, amb apartats com la formulació de les hipòtesis utilitzades, el plantejament estadístic , l’elecció de l’observatori meteorològic de referència, l’estudi climàtic, l’estudi de les parcel•les i els resultats amb les parcel•les elegides. Concretament, les hipòtesis les vaig dividir en dos vessants; un que feia referència a la producció: existeix una relació proporcional entre la pluja i la producció (Kg); i un que feia referència a la qualitat: existeix una relació entre l’integral tèrmica (suma de temperatures acumulades) i la qualitat (grau).

Conclusió
Gràcies al treball he pogut arribar a un gran nombre de conclusions. Pel que fa a la producció de la vinya: he comprovat que existeix una relació entre la precipitació durant tota la campanya i la producció; un excés de precipitació sobretot en període de maduració perjudica al raïm tant en qualitat com en productivitat; la vinya utilitza part de les reserves emmagatzemades al sòl. Pel que fa la qualitat de la vinya: la suma de graus dies de tot l’any no té repercussió en la qualitat final com es pensava inicialment en la hipòtesis; la qualitat depèn principalment de la quantitat de llum que rep el raïm. Les conclusions generals que he tret del treball són que la vinya és un ésser viu i no es tracta d’una màquina perfecta on puguis preveure el seu rendiment amb precisió i d’altra banda els resultats d’una vinya jove envers d’una vella milloren. A més, aquest treball m’ha permès experimentar la utilització del mètode científic i cada vegada que obtenia un resultat poc satisfactori sorgien noves vies d’investigació, aquesta és la forma com la ciència avança.

Fonts documentals
Manual de viticultura – Alain Reynier 5ª Edició Probabilidad y Estadística Elementales – A. William Gray y Otis M. Ulm Internet

 

Cercador de treballs

Ara és novetat