Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La situació del transport aeri comercial

Joshua Pownall Montoya


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Ignacio García Colomo

 

Introducció
El transport aeri avui en dia representa una peça clau per tal de continuar amb el desenvolupament econòmic i cultural a escala mundial. L’avió connecta de forma ràpida i segura cultures, països, persones, mercats i conseqüentment fa augmentar el nivell de vida arreu del planeta. L’objectiu d’aquest treball de recerca és estudiar el funcionament de l’actual sistema del transport aeri comercial i intentar analitzar possibles solucions per aconseguir un sistema aeri que sigui capaç de fer front a la creixent demanda per volar ja que es preveu que entre el 2025 i 2030 el trànsit aeri mundial es veurà triplicat. Per tant en aquesta recerca són presentades solucions per tal d’augmentar la capacitat, l’eficiència, la seguretat i reduir l’impacte ambiental d’aquest sector. Com que s’ha utilitzat el mètode heurístic, el treball no té una hipòtesi explícita.

Contingut
El contingut del treball es pot dividir en quatre parts: Infraestructura aeroportuària: Aeroports actuals, identificació d’aquests, organitzacions del sector, planificació d’un aeroport, la configuració de les terminals i la privatització dels aeroports. Gestió del trànsit aeri: Les parts d’un vol, comunicació entre pilot i controlador, tecnologies actuals i futures del trànsit aeri. Recerca aeronàutica: Capacitat, eficiència, seguretat, impacte ambiental, industria aeronàutica i empreses del sector. Efectes econòmics i socials del transport aeri analitzat en les regions següents: Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Àfrica, Àsia i Pacífic, Orient Mitjà. En l’apartat de les conclusions s’han establert les possibles solucions per fer front al increment del trànsit aeri. Per tal de dur a terme el treball s’ha realitzat una recerca d’informació mitjançant pàgines web, llibres i revistes especialitzades. També s’han elaborat entrevistes a pilots d’aerolínies, a un oficial retirat de la USAF i a un professor d’universitat. L’us de l’e-mail i correspondència per tal de contactar a empreses i organitzacions ha estat notable. Amés, es va fer una visita al Monument Nacional dels Germans Wright localitzat a Kitty Hawk (NC, EUA) que coincideix amb el lloc on els pares de l’aviació van fer els seus primers vols.

Conclusió
Actualment vivim en un moment de transformació per adaptar aquest sector al emergent futur. Cada regió del món ha d’afrontar uns problemes diferents però en comú tindrien l’objectiu de buscar noves tecnologies per a poder afrontar l’increment del transport aeri augmentant la capacitat de forma eficient, segura i sense malmetre el medi ambient. Cal destacar entre diverses solucions que he plantejat per un futur no gaire llunya la privatització de les infraestructures aeroportuàries per tal de millorar la gestió d’aquestes instal·lacions un cop vist que el model tradicional en el qual l’Estat intervé no es viable. Altres solucions per fer front al futur serien: utilitzar noves tecnologies basades amb el sistema GPS i la construcció per part dels fabricants d’aeronaus avions més eficients i més respectuoses amb el medi ambient i per tant més econòmics per als seus usuaris entre altres solucions.

Fonts documentals
Internet, correspondència personal, entrevistes, revistes i llibres especialitzats.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat