Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Ecoauditoria de l’IES F.X. Lluch i Rafecas

Laia Pascual Ponce


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Victor Alarcón

 

Introducció
Segons el reglament de la Unió Europea1, una ecoauditoria és, concretament, “un instrument de gestió que comprèn una avaluació sistemàtica, documentada, periòdica i objectiva del funcionament de l’organització, el sistema de gestió i els procediments destinats a la protecció del medi”. Així, aquest treball és una ecoauditoria d’un centre docent, l’IES F.X. Lluch i Rafecas. La hipòtesi del treball de recerca és millorar els hàbits de conducta per afavorir el consum d’energia al centre. D’aquesta manera, els objectius d’aquest treball han estat identificar els hàbits i les instal·lacions que suposen una major despesa energètica, quantificar la contaminació del medi, proposar canvis que redueixin el consum i quantificar la reducció d’emissions que aquest estalvi suposaria.

Contingut
La metodologia que s’ha seguit ha estat la recopilació d’informació seguint diverses estratègies quantitatives com mesurar les temperatures de les aules, estudiar les factures de consum de l’electricitat i del gas natural de l’institut, realitzar enquestes i comptabilitzar la despesa de tots els elements de consum. A continuació, s’ha desenvolupat totes les dades en gràfics i en descripcions, per finalment extreure les conclusions i les propostes de mesura. Després d’haver analitzat acuradament els aspectes bàsics del consum i el malbaratament d’energia del centre, s’ha valorat els resultats i s’han proposat mesures d’estalvi.

Conclusió
Partint dels resultats obtinguts en l’estudi, es corrobora la idea de què aquest centre escolar no estalvia tota l’energia que és possible. Per tal de millorar el comportament de l’IES Lluch i Rafecas amb el medi ambient, s’ha proposat una sèrie de mesures per estalviar energia. Aquestes propostes són tant modificacions dels hàbits com modificacions de les instal·lacions del centre. En relació a la conducta de les persones, principalment cal conscienciar a tothom de la importància de la cura de l’energia perquè així es posa més atenció a les seves accions. D’altra banda, també es podrien modificar les instal·lacions de l’institut perquè aquestes fossin més propicies, algunes d’elles són l’aïllament de les conduccions d’aigua, la sistematització de la calefacció, etc. A més, s’ha quantificat la reducció de la contaminació del medi, l’estalvi energètic i l’estalvi econòmic que s’aconseguiria si aquestes propostes fossin aplicades.

Fonts documentals
Cal tenir en compte que aquest treball ha estat majoritàriament elaborat a partir de la informació obtinguda. Per aquesta raó, la bibliografia no és molt àmplia. Tot i així, sí que s’ha utilitzat algunes fonts imprescindibles per elaborar-lo. Aquestes són: Publicacions en sèrie: Guia per fer l’ecoauditoria del centre educatiu. Barcelona: Ecoauditoria de l’energia, 2. (2003) Recursos electrònics: Agència d’Energia de Barcelona [en línia]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona (Medi Ambient).. [Consulta: 19 maig, 2008] Institut Català d’energia [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 maig, 2008] Enova, nuevas energías [en línia]. Madrid: Enova, 23 febrer 2008. [Consulta: 21 desembre, 2008] Servei Meteorològic de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006. [Consulta: 3 setembre, 2008] Cero CO₂ [en línia]. Fundación Ecología y Desarrollo. [Consulta: 3 gener, 2009] Instituto Nacional de Estadística [en línia]. Madrid: INE, 2008. [Consulta: 8 gener, 2009] Altres fonts Enquestes realitzades a l’alumnat, professorat i Director de l’IES F.X. Lluch i Rafecas. Factures d’electricitat i de gas de l’IES F.X. Lluch i Rafecas des de gener de 2004 fins al setembre de 2008

 

Cercador de treballs

Ara és novetat