Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El veredicte del poble

Patrícia Plana Novella


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: David Macías Dalmau

 

Introducció
Els meus objectius en aquest treball són, a través d’una sèrie d’estudis i investigacions, entendre la funció del jurat popular, comprovar o desmentir la seva imparcialitat, posar a prova la seva eficàcia i veure si s’hauria d’ampliar la llista de casos on el jurat té competència o, en cas contrari, s’hauria de suprimir i instaurar els jutges com a únic òrgan per jutjar.

Contingut
Aquest treball consta d’una introducció, d’una part teòrica, utilitzada per entendre la figura del jurat popular, la seva història, les seves característiques i tres casos actuals on la seva actuació hagi estat criticada, entre d’altres. També consta d’unes entrevistes i d’unes enquestes, amb les interpretacions corresponents, per obtenir un punt de vista intern sobre el què pensa la gent i els professionals sobre el jurat popular i com a aportació personal al tema. Finalment, el treball conclou amb les conclusions basades en els resultats obtinguts i un annex, que aporta més informació respecte els resultats de les enquestes.

Conclusió
Després d’haver realitzat aquest treball s’han de tenir en compte molts aspectes per poder redactar les conclusions, ja que estaran sostingudes en arguments de les diferents parts del treball. Aquests aspectes són: els factors que contribueixen en la decisió del jurat, el seu cost econòmic, els avantatges que suposa, els inconvenients que presenta, els casos recents on la seva actuació ha estat criticada, les entrevistes i les enquestes realitzades i la visita a la selecció d’un jurat a l’Audiència Provincial de Barcelona. Tenint-los en compte, crec que es pot observar que el jurat popular no és imparcial, no és capaç de separar les seves creences, religions i opinions, entre d’altres, del judici, fet que produeix que les decisions del jurat no siguin sempre les més justes. Veient el cost econòmic que comporta, la durada dels judicis amb jurat popular i la falta de seguretat de poder garantir uns resultats com els proporcionats pels jutges professionals, crec que valdria més no seguir-lo mantenint per tal de fer més eficient la Justícia espanyola

Fonts documentals
Llibres: - Cine y Derecho en 13 películas. Alfonso Ortega Giménez - The Runaway Jury (El jurado). John Grisham Pàgines web: - Participació en un jurat popular. Gencat - Competencia del Tribunal del Jurado. Jefatura del Estado (entre d’altres)

 

Cercador de treballs

Ara és novetat