Estàs a : Inici » Treball de Recerca


EL RELLOTGE INTERN. Estudi de cinc ritmes circadiaris

Laura Cardona Roca


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: David Macías Dalmau

 

Introducció
Vivim en un planeta que dóna voltes constantment, on tot segueix una periodicitat: els dies duren vint-i-quatre hores, amb hores de foscor i amb hores de llum. Sembla que els éssers vius ens hem adaptat a la rotació de la Terra, però realment és una qüestió psicològica anar a dormir quan es fa fosc i activar-nos quan és de dia, o és quelcom intern en el nostre organisme? L'objectiu del treball és comprovar l'existència dels ritmes biològics en els éssers vius, concretament, en els humans. Així doncs, analitzant la periodicitat de cinc variables fisiològiques i observar que es repeteixen cada vint-i-quatre hores independentment dels factors externs com poden ser la son, l'alimentació, etc

Contingut
El treball està dividit en dues parts principals. En primer lloc, consta d'una part teòrica on s'hi expliquen tots aquells conceptes importants per desenvolupar una bona part pràctica. Així doncs, consisteix en l'explicació de la cronobiologia, la ciència que estudia els ritmes biològics; posteriorment, la definició i el funcionament dels ritmes circadiaris en humans, aquells bioritmes que es repeteixen cada vint-i-quatre hores; i finalment, les característiques principals de les cinc variables fisiològiques que s'estudiaran en la part pràctica: temperatura corporal, pressió arterial, freqüència cardíaca, temps de reacció i força muscular. En segon lloc, la part pràctica consisteix en la presa de mesures de totes les variables en vuit individus de la mateixa franja d'edat (16-19 anys) durant vint-i-quatre hores seguides. Tot seguit, l'elaboració dels gràfics corresponents i finalment, l'anàlisi de la seva ritmicitat

Conclusió
Finalment, després de realitzar un estudi ferm sobre cinc variables fisiològiques que, teòricament, segueixen una ritmicitat, es pot concloure que tan sols tres d'aquestes han estat estadísticament significatives, concretament, la temperatura, el temps de reacció i la força muscular. Considerant aquesta observació, es pot afirmar que en aquests tres casos no hi ha factors suficients com per alterar la periodicitat del propi ritme circadiari. Per altra banda, sobre dues de les variables fisiològiques, la pressió arterial i la freqüència cardíaca, no s'han pogut obtenir els resultats esperats. Aquest fet, és degut, possiblement, a la posició en que es trobava el subjecte a l'hora de la mesura, a l'activitat física, al son o altres factors diversos que han mostrat unes dades que no corresponien a les característiques d'un ritme circadiari.

Fonts documentals
Llibres:  Depresión y ritmos circadianos. Ed. Baca Baldomero, E.  Cronobiologia: textos docents 51. Díez i Noguera, A. [et al.]  Cronobiología básica y clínica. Madrid, J.A.  Ritmos y Relojes biológicos. Sanvisens Herreros, A.  Gran Enciclopedia Temática Escolar del siglo XXI: Biología II. Revistes:  Cronobiología y enfermedad mental. Cambras Riu, T. Internet  http://es.wikipedia.org  http://www.circadian.org  http://www.xtec.cat

 

Cercador de treballs

Ara és novetat