Estàs a : Inici » Treball de Recerca


De la poma al nas

Xènia Gallardo Arias


Centre: Escola Pia Vilanova. Tutor: Conchi Pérez

 

Introducció
El que volia saber realitzant aquest treball era tot l’esforç que hi pot haver en la realització i elaboració dels perfums, que són substàncies que tenim molt a l’abast i que estan presents en la nostra vida quotidiana. Els tipus de perfums existents, les maneres d’obtenir-lo, la seva història... Finalment, realitzant la part pràctica del treball volia obtenir una essència de poma a partir de diferents tècniques físiques i químiques de separació per obtenir-la al laboratori

Contingut
Vaig dividir el meu treball en dos parts: la part teòrica i la part pràctica. Dins la part teòrica vaig explicar l’evolució del perfum al llarg del temps fins l’actualitat, els tipus de perfums que podem trobar al mercat, els principals components d’un perfum, les recomanacions a l’hora d’aplicar-los... Informació sobre les pomes i diferents possibles mètodes per obtenir la base de qualsevol perfum: una essència. A la part pràctica vaig explicar amb més detall els processos que vaig realitzar al laboratori per extreure l’essència de poma: una maceració, una reacció d’esterificació, una destil•lació, una extracció amb dissolvent orgànic, una segona destil•lació a menys temperatura que la inicial i per últim, una cromatografia de capa fina per comprovar que realment havia extret l’essència que buscava

Conclusió
Realment vaig comprovar que darrere de l’elaboració d’un perfum hi ha un gran treball, perquè tot i que jo vaig obtenir una essència, vaig haver de realitzar molts processos per obtenir-la. Quan vaig acabar la part pràctica amb la realització de la cromatografia, a l’observar les taques obtingudes, vaig detectar que tenien diferent color. Això em va fer arribar a la conclusió de que el que jo havia extret tenia molt poca concentració en comparació a l’essència comercial emprada, cosa que implica que comercialment no sortiria rendible utilitzar pomes per realitzar perfums. A més a més, em va fer intuir que probablement l’essència comercial tenia substàncies i additius per potenciar-ne la olor. També vaig aprendre bases teòriques i pràctiques sobre tots els processos realitzats al laboratori i a manejar-ne el material necessari; ser creativa i idear solucions pràctiques per agilitzar els processos o solucionar possibles contratemps

Fonts documentals
Jo vaig basar la meva recerca a Internet, sobretot en la part teòrica. Per realitzar les bases de la part pràctica vaig utilitzar un projecte de fi de carrera proporcionat per la UPC, del Departament d’Enginyeria Química, que em va servir de molta ajuda per resoldre petits dubtes sorgits al llarg de l’extracció

 

Cercador de treballs

Ara és novetat