Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'hotel com a empresa

Begoña Morales Rey


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Òscar Gavaldà

 

Introducció
Els objectius d'aquest treball són conèixer els principals conceptes relacionats amb el món de l'empresa i els conceptes que s'apliquen al sector de l'empresa hotelera. Així com conèixer les característiques del producte que ven l'hotel, és a dir, el servei, i totes les variants que intervenen a l'hora de que l'hotel defineixi l'estratègia a seguir dins el mercat. Un cop definits i coneguts aquests conceptes cal aplicar-los al funcionament de l'hotel, el següent objectiu és conèixer la funció de cada àrea que forma l'hotel i el seu funcionaments, així com les relacions que s'estableixen entre les diferents àrees pel correcte funcionament de l'estabilment. La meva principal motivació ha sigut entendre com funciona un hotel i aprendre els aspectes més importants a tenir en compte per què un hotel funcioni correctament de primera mà gràcies a les entrevistes realitzades als treballadors d'un hotel.

Contingut
A la part teòrica del treball hi ha una sèrie de conceptes i explicacions que ens introdueixen al sector turístic, al producte oci i al funcionament de l'empresa hotelera. A la segona part, a la part pràctica, hi ha redactat el funcionament de les diverses àrees de l'hotel, les seves funcions principals i alguns aspectes destacats. Per últim als annexos he afegit gràfics i notícies referents al turisme al nostre país, ja que és un sector que aporta importants ingressos en la nostra economia.

Conclusió
Un cop concluït el treball puc extreure les següents conclusions: el producte oci que depèn molt del client, és un bé perible. Al ser un producte de demanda variable cal que l'hotel tingui un bon posicionament dins el mercat, ha de mantenir una bona relació qualitat-preu i ser innovador. La qualitat és indispensable, cal superar les expectatives del client per aconseguir-la, per assolir el nivell de qualitat desitjat. Cal que el grup humà que fa funcionar l'hotel estigui ben coordinat i que hi hagi molt bona comunicació entre totes les àrees de l'hotel. Per altra banda en l'actualitat la presència a Internet és necessària per vendre el producte i l'hotel ha d'intentar destacar per sobre la competència utilitzant bones estratègies de màrqueting. Per l'hotel sempre serà millor vendre a través de la pròpia web que vendre a través de webs externes ( molt populars entre els consumidora). Per últim he pogut constatar, tant a partir de les entrevistes a professionals del sector com a partir de les dades de l'últim anys, la importància que té el sector turístic en el nostre territori i la necessitat d'explotar-lo i potenciar-lo adequadament.

Fonts documentals
Llibres: Puertas, Xavier. Gestión del ocio en el ámbito turístico. Sintesis, Espanya, 2007 Valls, Josep-Francesc. La gestió d'empreses de turisme i lleure. Edicions Proa, Espanya, 1999 Marin, Carmelo. Gestion Hotelera. Editur, Espanya, 1974 Diversos auotrs. Economia de l'empresa I. Edebé, Espanya, 2009 Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel#Cadenas_hoteleras http://www.pretsys.net/blog/departamento-compras-hotel.html http://www.iet.tourspain.es/es-ES/Paginas/default.aspx http://www.iet.turismoencifras.es http://www.expansion.com/2012/09/21/empresas/transporte/1348213309.html http://www.minetur.gob.es/turismo/es-es/documents/plan%20nacional%20e%20integral%20de%20turismo%202012_2015_v4%206.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat