Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Salut bucal i escola

Paula Batista Molina


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Gemma Paretas

 

Introducció
La motivació principal per a la tria d'aquest tema és l'interès per la salut en tots els seus àmbits (sobretot el preventiu i d'educació) i el canvi de concepció que hi ha hagut en els últims temps envers aquesta. A més, ja que m'agradaria fer odontologia, vaig pensar que era un bon tema per a fer recerca. Els objectius que em vaig proposar van ser endinsar-me en l'àmbit de l'odontologia des del punt de vista de la salut (deixant de banda la vessant estètica o de cirurgia); conèixer i analitzar els mètodes preventius que es proposen a les escoles de primària i esbrinar per què la salut bucondental no és una prioritat mèdica. La hipòtesi que vaig plantejar va ser la següent: "Una bona educació bucal des de petits pot ajudar a prevenir posteriors malalties".

Contingut
He dividit el meu treball en dues parts: una part teòrica i una part pràctica. En la part teòrica he fet una recerca de diferents aspectes relacionats amb l'odontologia, que van des de la història d'aquesta (per contextualitzar-ho en el temps), fins als hàbits saludables que podem prendre, passant per apartats molt més tècnics com poden ser l'anatomia de la cavitat bucal o la funció de les dents. La part pràctica ha consistit en el següent: una recerca dels aspectes que queden coberts per les mútues i la Seguretat Social (per determinar quin paper juga el tema econòmic); una enquesta que he fet a nens d'una escola de Vilanova i la Geltrú; entrevistes a diferents especialistes sanitaris i una recerca de les iniciatives que es porten a terme des de la Generalitat per fonamentar la importància de la higiene i la salut bucodental.

Conclusió
Els objectius principals del treball s'han assolit. He descobert els mètodes preventius que es realitzen a les escoles de primària i he pogut corroborar que l'odontologia no és una prioritat mèdica, en gran part, perquè hi ha pocs aspectes que queden coberts per la Seguretat Social i a més a més els tractaments odontològics són cars. La meva hipòtesi ha estat parcialment validada. Per una banda, sí que hi ha un augment en la conscienciació de la importància que té tenir una bona higiene bucodental i s'estan promovent diverses iniciatives al respecte. Tot i això, vaig intentar trobar alguna sèrie estadística feta per CatSalut, on els mateixos subjectes, conscienciats i preparats des de petits, presentin menys malalties bucals en l'edat adulta. Degut a la impossibilitat d'accedir a aquestes dades, la meva hipòtesi només ha pogut estar validada en part.

Fonts documentals
La part teòrica ha estat realitzada bàsicament amb la informació extreta d'Internet i les ajudes i guies proporcionades per dues dentistes. La informació extreta de l'anàlisi de l'enquesta i de les diverses entrevistes també han estat determinants per a la conclusió final.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat