Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Motor magnètic permanent: investigació i desenvolupament

Andrés Garisoain Zafra


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Miquel Pascual

 

Introducció
Motivació: Inicialment la meva intenció va ser construir un motor d’hidrogen. Vaig adaptar un motor forabord d’una zodíac antiga què funcionava amb gasolina perquè admetés la barreja de H_2+1/2 O_2 què aconseguia amb l’electròlisi de l’aigua mitjançant una cèl•lula de Joe. No vaig seguir amb aquest treball perquè tot i que aconseguia que la barreja explotes dins del pistó, la majoria de l’hidrogen, degut a la mida molecular, s’escapava per la camisa i la resta no proporcionava energia suficient per al funcionament sostingut. No cal dir que les modificacions necessàries per corregir això estan fora del meu abast econòmic. Després de fracassar en l’intent del motor d’hidrogen vaig trobar rumors a internet d’un motor magnètic permanent capaç de subministrar energia indefinidament sense cap combustible aparent i ho volia investigar més a fons. Una vegada estava més assabentat de la naturalesa del motor vaig arribar a la hipòtesi que si els imants poden emmagatzemar energia ha de ser possible la creació d’un aparell què n’extregui aquesta energia. objectiu: Demostrar o refutar l'existència del motor magnètic permanent.

Contingut
La part teòrica del treball esta centrada en els fenòmens magnètics, la teoria dels motors de corrent continu i l’escassa teoria del motor magnètic permanent. La part pràctica està formada per la investigació i desenvolupament de cinc prototips amb els corresponents plànols i simulacions per ordinador (fetes amb el simulador FEMM 4.2).

Conclusió
Al llarg de tot el treball han anat sorgint problemes, la majoria els he anat solucionant, no sense dificultats, però molt satisfactòriament. Per desgracia no he aconseguit cap prototip què fos capaç d’auto sostenir-se i encara menys que produís un excés d’energia. Degut això no puc confirmar la hipòtesi inicial, però tampoc puc refutar-la ja que el fet que jo no ho hagi aconseguit en el temps què tenia no significa que la realització d’un motor magnètic permanent sigui impossible. A més tal i com es demostra a les simulacions el prototip V és viable, el problema és que no tenia els medis per poder construir-lo amb precisió. El mateix passa amb els altres prototips, pot ser que siguin viables, però degut a les meves limitacions, tant materials com de coneixements, no ho he pogut demostrar. La meva esperança va sorgir en el moment que em vaig assabentar del treball realitzat pel grup Torian. Si m’haguessin donat la informació què em feia falta hauria demanat patrocini a alguna empresa i hauria construït una replica del Torian III, desgraciadament no em van voler donar cap informació al respecte, vaig deixar d’insistir perquè em van dir que no volien donar-me aquesta informació degut a que la patent del Torian III encara estava en tramitació.

Fonts documentals
J. Mercadé, S. Serra, M. Armengol. (2009). Física. Madrid. Editorial: McGraw Hill. TIPLER. (2012). Física (volumen II). Edició 6. Barcelona. Editorial: Reverté. Free energy [en línia]. [darrera consulta: 5 de desembre del 2012] BERGER, Patricia. Synthesis of Aqueous Ferrofluid [en línia]. Wisconsin : 1999. [darrera consulta: 16 de desembre del 2012] Entre d'altres

 

Cercador de treballs

Ara és novetat