Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Young people and mental diseases

Gemma López Llaó


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Olga Margarit

 

Introducció
Des de fa unes dècades han augmentat notablement el nombre de persones afectades per una malaltia mental. El meu treball de recerca tracta dels centres on ajuden a recuperar-se d'una malaltia mental i les organitzacions que ajuden els malalts i els familiars. La meva hipòtesi és que la gent no coneix aquests centres. Els objectius que em vaig plantejar van ser en primer lloc tenir un coneixement bàsic de les malalties mentals més comunes i com poden afectar socialment. En segon lloc conèixer les organitzacions situades al Garraf que donen suport(mèdic o social) als menors que pateixen o han patit una malaltia mental. I finalment, augmentar el meu domini de la llengua anglesa, raó per la qual vaig fer el meu treball de recerca i l'exposició en anglès.

Contingut
Els continguts que apareixen en el meu treball es poden dividir en dos blocs amb dues metodologies. En el primer podem trobar una petita introducció a les malalties mentals més comunes. La metodologia seguida consisteix en una recerca de les malalties en llibres i pàgines web de medicina.En el segon s'expliquen les organitzacions i els centres on són tractades. La metodologia en aquest cas va ser anar a aquests centres i fer entrevistes ja que no hi ha informació a internet. A part de les entrevistes als treballadors per aconseguir informació del seu funcionament també vaig fer enquestes per comprovar la meva hipòtesi. Finalment vaig entrevistar una persona que havia patit una malaltia mental per saber com et pot arribar a canviar la vida.

Conclusió
El resultat de les enquestes i les entrevistes realitzades demostra que la meva hipòtesi era certa. Tot i que hi ha gent que té coneixements del significat de les sigles de l'organització després no saben quina és la seva funció ni on estan situades.

Fonts documentals
Pàgines web i llibres de medicina Entrevistes realitzades a professionals que treballen en aquests centres

 

Cercador de treballs

Ara és novetat