Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El problema de l'aigua: Obtenció d'aigua potable a partir de pous a Burkina Faso.

Isabella Guzmán Rincón


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Miquel Borillo Esteve

 

Introducció
L’objectiu d’aquest treball és proposar una solució realista i viable a un problema molt present a la societat africana: el problema de l’aigua. En aquest projecte s’explica la construcció d’un pou perforat per l’obtenció d’aigua potable a partir de l’exposició de les diferents tècniques de perforació i bombeig, per escollir la millor opció. L’elecció d’aquest projecte està molt lligat al meu interès per l’ajuda humanitària combinat amb el fet que volia fer un projecte de caire tecnològic. Quan vaig pensar en problemes greus de l’actualitat és quan vaig arribar al problema de l’aigua i d’aquí a la creació d’un pou. Aquest projecte combina els meus dos majors interessos: la enginyeria i l’ajuda per al desenvolupament i a més, és un tema que em sembla molt interessant i que volia conèixer.

Contingut
El projecte s’ha enfocat en un poble de Burkina Faso anomenat Kèra i s’han obtingut les dades mínimes necessàries a partir d’un altre pou realitzat a la mateixa zona. A partir d’aquí s’ha començat a fer recerca en dos àmbits principals: la perforació i la bomba. Totes les observacions i conclusions són extretes a partir d’una realització pròpia fent recerca sobre els diferents mètodes ja existents però alhora introduint noves idees i possibilitats per millorar aquests tipus de projectes de cooperació. La idea no és repetir un projecte ja fet sinó fer un altre de nou, inevitablement semblant per tractar-se del mateix context, per abastar a un altre part d’aquesta població que continua tenint el seu punt d’aigua més proper a molts quilòmetres de distància. Un objectiu secundari però no menys important és donar a conèixer la situació actual pel planeta en la qüestió de l’aigua i com es pot remeiar la carència d’aquesta en països del tercer món com Burkina Faso. Com a part pràctica del projecte s’han desenvolupat tres apartats: Aprofitant el contacte amb la ONG Aigua per al Sahel s’ha contactat amb els nois de l’escola CEG on s’ha construït un pou recentment perquè expliquessin els seus punts de vista, com els ha influït la construcció del pou i què altres coses troben necessàries al seu col•legi. La resposta dels nois ha sigut molt positiva i de molta alegria ja que s’alegraven de que algú a l’altre punta del planeta estigués interessat en ells i els hi preguntés que necessitaven. Ells han demanat expressament que es tinguin en compte les seves peticions o es donin a conèixer. A l’annex X hi ha 2 de les cartes dels nois i noies, amb una edat d’entre 15 i 18 anys. Aquestes dues cartes estan en francès però la primera està traduïda. La segona part pràctica del treball ha sigut l’elaboració de seccions i detalls de les diferents parts del projecte: la perforació amb l’estratificació i el detall del filtre, el detall de la bomba Volanta i l’abeurador dels animals. Tots ells en DIN A3. Aquestes figures estan fetes amb Autocad i totes elles a escala. L’escala de cada part s’indica en el full. Per últim, la maqueta de la bomba. Està feta amb material reutilitzats que es poden trobar per casa. No està feta escala ja que el seu objectiu és mostrar el funcionament interior de la bomba i no pretén ser una representació exacta d’aquesta.

Conclusió
Com a conclusions sobre la perforació es pot dir que el millor mètode entre els més emprats en els sondejos és la roto-percussió per ser el que millor s’adaptava al sòl i per no necessitar aigua. L’altre punt clau del treball era l’elecció d’una bomba que en un principi, podia ser manual, solar o funcionar amb el moviment dels nens en el joc. Tot i que les dos últimes propostes semblen molt interessants, s’han descartat bé perquè el pou no té les condicions adequades i és una despesa innecessària (energia solar) o bé perquè encara falta investigar i millorar el sistema (PlayPump). Per tant només quedaven les bombes manuals i entre totes les opcions més comunes s’ha escollit la Volanta per complir amb tots els requisits del pou i per tenir més avantatges. La investigació que hi ha darrera d’aquests dos punts i el fet de que estigui basat en dades reals fa que el treball compleixi el seu principal objectiu: mostrar quina és la millor solució i que aquesta sigui el més realista i viable possible. Un altre objectiu és difondre aquesta informació. Aquest punt es compleix en el moment que el tribunal i tot aquell que s’interessi llegeixi aquest treball i per tant és un objectiu més aconseguit. Per últim resta la part pràctica. A la pràctica es veuen aplicats els coneixements obtinguts al llarg del treball i completa l’explicació sobre el funcionament del sistema de bombeig i l’abeurador. Finalment, he tingut l’honor d’estar amb contacte amb el nois i noies de l’escola de Kèra. Aquest punt, almenys segons el meu punt de vista, dóna un aire diferent al treball. El fa més humà i porta a recordar quina és la finalitat última de totes: millorar la vida d’aquestes persones que han de lluitar cada dia per superar totes les dificultats que es presenten als països més pobres. Hem de prendre consciència que una gran part del que està passant en aquests països és culpa dels països més desenvolupats. Per aquesta raó tenim el deure moral d’investigar, de preocupar-nos, d’ajudar i de treballar per acabar amb aquesta situació que, per mi, fa vergonya. Es podria dir que aquest treball correspon al meu gra de sorra en el llarg camí que queda en la lluita contra la pobresa. I es que és aquest, penso, l’objectiu del meu treball. Aplicar la tecnologia a la millora de la vida de les persones que més ho necessiten i divulgar aquesta informació perquè altres també investiguin, es preocupin i treballin aquests temes.

Fonts documentals
Bibliografia i webgrafia relacionada amb el continent Africà, l'aigua, energia solar,sanejament.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat