Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Evolución e historia de la lengua y literatura castellana hasta el siglo XV

Cèlia Solà Rodríguez


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: Laura Sánchez Millà

 

Introducció
L'objectiu principal va ser aprendre més sobre la llengua castellana i a la hipòtesis qüestiono si el castellà és una llengua pura al llarg de la seva evolució, tant en la gramàtica com en la literatura. Això va començar amb la motivació de fer Filologia Hispànica a la universitat i conèixer més l'etapa fosca de l'Edat Mitjana.

Contingut
El treball està format per dues parts: una teòrica i una pràctica. A la teòrica presento una introducció amb la hipòtesis, l'origen del castellà, la gramàtica, la literatura de l'Edat Mitjana i la seva societat feudal. També explico la pràctica, les conclusions i els agraïments. Al final del treball es troben els annexos. En la part pràctica, lligada amb l'apartat de literatura, faig comentaris de text de les diferents etapes i també hi ha les fotografíes dels viatges a Toledo i Madrid.

Conclusió
Primerament, el castellà no és una llengua pura ja que es poden veure les diferents influènices al llarg de la seva història. Ve del llatí vulgar o parlat, igual que les seves llengües germanes, les romàniques. Alfonso X el Sabio va ser el primer en establir el castellà com llengua oficial i va substituir al llatí per aquesta. El castellà té prou vocabulari de les llengues properes o conquistades. La societat i la cultura té bastant pes en la seva evolució, ja que cada etapa tenia el seu propi estil, cosa que feia més fàcil escriure als autors del moment, fent que segle a segle, la literatura castellana va gaudir dels seus Segles d'Or.

Fonts documentals
Bibliografia: Ménendez Pidal, R.: Manual de Gramática Histórica Española. Penny, Ralph: Gramática Histórica del Español. Rico, Francisco: Historia y crítica de la literatura española de la edad media. Blanco, Carlos; Rodríguez, Julio; Zavala, Iris M.: Historia social de la literatura española. Lázaro, Fernando; Correa, Evaristo: Cómo se comenta un texto literario. Ruiz, José Francisco: Antología Cátedra de Poesía de las Letras Hispánicas. De Hita, Arcipreste: Libro de buen amor. Manrique, Jorge: Coplas a la muerte de su padre. De Rojas, Fernando: La Celestina.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat