Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'etern retorn de Pèricles.

Clàudia Ortega Carretero


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Marta Hernàndez.

 

Introducció
Els motius pels quals vaig escollir fer aquest treball van ser, principalment, la situació de la política actual buscant un tema que em donés molt de joc. A més a més vaig escollir aquest tema també pel meu interès pels camps de la política i de la història. Va ser llavors i un cop escollit el tema quan em vaig platejar la meva hipòtesis: la crisi de la democràcia actual ens portarà a una nova democràcia basada en els valors de la grega. A partir d'aquesta em vaig plantejar els objectius del meu treball d'investigació que van ser investigar l'origen de la democràcia grega i la seva evolució fins la seva fi, investigar la democràcia actual i la seva història a l'estat espanyol des de la segona república, descobrir la visió política dels partits tradicionals, investigar sobre les noves tendències que estan sorgint en l'actualitat intentant descobrir quins nous models o idees volen aportar a la política, aprofundir i investigar sobre l'opinió popular envers els partits tradicionals i les noves tendències i finalment, elaborar una crítica constructiva sobre la democràcia actual basant-me en la democràcia d'Atenes construïda a partir de les conclusions extretes del treball per tal de verificar o refutar la meva hipòtesis.

Contingut
El meu treball està dividit en quatre punts on es desenvolupa la meva investigació. El primer punt parla sobre la democràcia d’Atenes al segle V a.C i s’inicia amb la definició de democràcia seguit d’un petit subpunt on s’expliquen conceptes bàsics sobre diferents formes de govern i finalment es desenvolupa el procés democràtic de l’època. El segon punt tracta sobre l’estudi de la democràcia actual començant amb la definició de democràcia moderna seguida de la definició de ciutadà en l’actualitat, els seus deures i drets i el desenvolupament d’aquesta democràcia des de la segona república. Per últim s’explica com està distribuït el govern espanyol segons la divisió dels tres poders. En el tercer punt s’explica el treball de camp realitzat. Es troben les entrevistes realitzades tant als partits tradicionals com a les noves tendències amb les seves conclusions. A més a l’apartat de noves tendències no només es troben les entrevistes realitzades sinó que també s’observa una petita explicació teòrica sobre el punt de vista democràtic del republicanisme modern i del partit utilitzat com a exemple d’aquestes (les CUP). Finalment, al últim punt es fa una petita crítica personal de la democràcia on s’analitza des del meu punt de vista la crisi democràtica de l’actualitat i on, utilitzant de base les conclusions, es refuta o verifica si, com a conseqüència d’aquesta crisi, es produirà un moviment rotatiu que portarà al sistema que hi ha en l’actualitat als seus orígens passats.

Conclusió
Finalment un cop finalitzada la meva investigació vaig poder verificar la meva hipòtesis. Per tant vaig concloure que la democràcia avui i tal com la coneixem és una democràcia castigada per la corrupció i la manca de transparència que es produeix en ella i que això ha produït un canvi de pensament social sobre aspectes de la política i de l'economia; i que com a conseqüència d'això ha agafat força una nova tendència que intenta representar i defensar aquesta nova ideologia i enfocar-la cap a la democràcia autèntica i pura, i no pas formal com l’actual, basada i prenent com a exemple la primera democràcia del segle V a.C i promulgada pel seu màxim representant, Pèricles.

Fonts documentals
Per tal de poder fer el treball em vaig basar en les següents fonts bibliogràfiques: BLAZQUEZ, Jose Maria: Historia de la grecia antigua. Catedra, Madrid, 1999. BOWRA, C.M: La atenas de Pericles. Alianza editorial, Madrid, 1970. BURCKHARDT, Jacob: Historia de la cultura griega. RBA Coleccionables, Madrid, 2010. CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR: Tenim principis. És l’hora del canvi, #ho volem tot. Catalunya, 2012, pàgina 2. COHEN, Robert: Atenas, una democracia. Orbis, Madrid, 1985. DOCUMENTS PER AL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA CUP: La participació ciutadana és un gran senyal de civilització. Candidatura d’Unitat Popular, Catalunya, 2012. GARCIA GUAL, Carlos: El triunfo de de democràcia, Pericles. Historia, National Geographic, Volumen 81. GARCÍA SEBASTIÁN, M; GATELL ARIMONT, C; PALAFOX GAMIR, J; RISQUES CORBELLA, M: Història. Vicens Vives Batxillerat, Espanya, 2012. GONZÁLEZ CASANOVA, J.A: Teoría del estado y derecho Constitucional. Vicens universidad, Espanya, 1980. HERNANDEZ DE LA FUENTE, D: El nacimiento de la democracia, Atenas. Historia, National Geograpfic, Volumen 86. MONTESQUIEU: Del espíritu de las Leyes. Alianza Editorial, Espanya, 1985. MOSSÉ, Claude: Historia de una democràcia, Atenas. Akkal, Madrid, 1987. PETTIT, Philip: Republicanismo, una teoría sobre la libertad i el gobierno. Editorial Paidós Estado y Sociedad, Espanya, 1997. RUIZ SOLA, Aurelia: Las constituciones griegas. Akal Clásica, Madrid, 2000. TUCÍDIES: Historia de la Guerra del Peloponeso. Editorial Cátedra, Madrid, 2004. Pàgines 180 – 189. VIVER PI – SUNYER, C: Constitució, ordenament constitucional. Vicens Vives, Espanya, 1991. A més també vaig utilitzar les entrevistes fetes a Sergi Sarri, coordinador de la JNC de Barcelona; Aurora Carbonet, presidenta de la secció local de Sitges d’Esquerra Republicana; Calam Frame Suárez, president de Noves Generacions de Sitges i Secretaria de Noves Generacions del Garraf del Partit Popular Català; Marc Macià Martí, cap de Noves tecnologies i membre de l’ejecutiva local del Partit Socialista de Catalunya, com a model de partit minoritari, vaig entrevistar a Sílvia García, presidenta de Sitges Grup Independent, als representats de l'associació ATTAC, i finalment al militant de la CUP, Adrià Pet i Herrera

 

Cercador de treballs

Ara és novetat