Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Projecte de la creació d'una empresa

Andrea Alcázar i Chloé-Marie Seitz


Centre: Ins. Vinyet. Tutor: Nerea Miralles

 

Introducció
Hem escollit aquest treball perquè ens agrada el món empresarial i, de fet, tenim planejat, cadascuna per la seva banda, estudiar algun grau sobre l'Administració i direcció d'empreses o Economia. Bàsicament, l'objectiu de la investigació va ser posar en pràctica els coneixements prèviament adquirits durant el curs i poder-los plasmar en un projecte real, tot desenvolupant la creativitat, per donar lloc a una empresa que en un futur fos viable. El tipus de negoci al qual s'orientaria l'empresa va ser difícil fixar, ja que al principi ens va costar i teníem molts dubtes per determinar si el nostre producte o servei s'orientaria cap a un cantó o l'altre. Finalment, vam prendre la decisió actual, la creació d'una empresa que es dediqués a la venda de perfums personalitzats (DULCIS DEA) perquè ens permetria elaborar un treball complet en relació a tots els coneixements adquirits al llarg dels dos cursos de batxillerat i, fins i tot, ampliar-ne més. A més, voliem anar més enllà i no dedicar-nos senzillament a la comercialització de perfums sinó fer arribar a un públic objectiu més ampli l'exclusivitat d'elaborar un perfum d'una manera més o menys econòmica. És exactament per aquest motiu que finalment ens vam decidir per aquesta última idea. Per tant, per aconseguir els nostres objectius, vam desenvolupar dues hipòtesis: - Hipòtesi 1: Veure la viabilitat de l'empresa comercialitzadora de perfums personalitzats Dulcis Dea. - Hipòtesi 2: S'aconseguiria una bona rendibilitat en l'activitat ecònomica empresarial de Dulcis Dea en un termini equivalent a 6 anys?

Contingut
Al llarg del treball hem treballat diferents aspectes. Per una banda, hem introduit el món empresarial, fent especial èmfasi en la dona i el món de la perfumeria tant a nivell internacional com nacional (sense deixernos un petit incís en la història dels perfums). I per l'altra banda, ens hem centrat en el treball empresarial: fent el pla de màrqueting, l'econòmic-financer, l'organitzatiu, el pla d'operacions i l'àmbit juridico-fiscal. És a dir, hem fet una anàlisi de mercat en profunditat per conèixer la competència, el públic objectiu, etc. I un estudi de la viabilitat i la rendibilitat de l'empresa en relació amb la inversió inicial i el seu rendiment.

Conclusió
Els objectius principals que ens vam proposar a l'inici d'aquest llarg viatge empresarial els hem aconseguit. Per una banda, vam comprovar que començar un projecte tan ampli des de zero és una feina complicada. I per altra banda, hem posat en pràctica molts dels conceptes apresos al llarg dels dos cursos de batxillerat i, a més, hem après nous conceptes que s'han de realitzar a l'hora de crear una empresa que també ens podran ajudar en un futur. Aquests conceptes no només són econòmics i administratius, sinó que també tenen a veure amb altres aspectes d'altres àmbits com l'ètica, el disseny, la legislació, etc. Pel que fa a l'estudi de viabilitat de l'empresa Dulcis Dea, sabem que aquest projecte sí que es podria acabar realitzant. Tot i això, s'ha arribat a la conclusió que no es podrà dur a terme seguint les condicions esmentades en el pla. És a dir, el projecte és totalment viable però no rendible seguint les característiques del projecte. És a dir, l'objectiu d'obrir un mercat exclusiu, com és la personificació de perfums, a un sector més ampli és molt complicat però pensem que seguint estudiant el tema i possiblementt canviant algunes condicions del projecte podria arribar a ser molt més rendiblie.

Fonts documentals
Alguna de la bibliografia i webgrafia utilitzada és: ROJAS, A.J i FERNANDÉZ, J.S. Manual para encuestadores. Ariel, Madrid, 1996. BIRD, Polly. Aprenda investigación de mercados en una semana. Ediciones gestión, 2000. MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. Un enfoque aplicado. Cuarta edición. Pearson, Prentice Hall. Mèxic, 2004. MARTÍNEZ-LÓPEZ F.J. I LUNA HUERTAS, Paula. Marketing en la sociedad del Conocimiento. Claves para la empresa. Delta Publicaciones, Madrid, 2008. GONZÁLEZ C., PINA M. I ALFARO J. Economia de l’empresa 1. Mc Graw Hill, sèrie fluvià. Madrid, 2008 GONZÁLEZ C., PINA M. I ALFARO J. Economia de l’empresa 2. Mc Graw Hill, sèrie fluvià. Madrid, 2009 MONEGAL, Ramón: La perfumista. Planeta, Barcelona, 2012. SALAS I AMAT, Oriol: Comptabilitat i finances per a no financers. Eada gestion, Capellades (Barcelona), 1989. MEERMAN SCOTT D. Las nueva reglas del marketing. Anaya, Madrid, 2011. AENOR: Asociación española de Normalización y Certifiación www.aenor.es [12/2012] Webs de l'AGÈNCIA TRIBUTARIA,GENCAT, MUSEU DEL PERFUM,STANPA,UAX

 

Cercador de treballs

Ara és novetat