Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de l’herència del color dels ulls. Comparació amb el

Marc García Lorenzo


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Elisabeth Navarro

 

Introducció
Aquest és un treball de genètica centrat en l’estudi del color dels ulls als individus de cinc famílies. La hipòtesi del treball és que l’herència del color dels ulls no segueix el patró d’herència que va proposar Mendel a les seves lleis. A partir d’aquesta hipòtesi se’n deriven una sèrie d’objectius que un cop satisfets, porten a acceptar aquesta hipòtesi. Els objectius principals són: determinar si l’herència segueix les lleis de Mendel i en cas de que no la segueixi, determinar el tipus d’herència; conèixer la transmissió del caràcter color dels ulls a la meva família; comparar la informació obtinguda amb casos d’altres famílies; esbrinar el genotip de cada individu; i comparar el patró d’herència del caràcter color dels ulls amb els d’altres caràcters a l’ésser humà.

Contingut
El treball es basa en un estudi tant genotípic com fenotípic del següents caràcters: colors dels ulls (marró, verd o blau), visió (normal o miop), lateralitat (dretà o esquerrà), barbeta amb clotet i grup sanguini (A, B, AB i 0 i Rh positiu o negatiu). Es centra principalment en la transmissió del color dels ulls i es realitza sobre cinc famílies. La recopil·lació de dades es va fer de manera observacional a la meva família i la resta per informació cedida pels propis individus. Totes les dades estan acompanyades del seus respectius arbres genealògics per facilitar l’estudi i recolzades en fotografies dels individus dels qual s’estudiava el color dels ulls. En definitiva, els passos seguits durant la realització del treball són per ordre: elecció dels caràcters, recopilació de dades, elaboració dels arbres genealògics i les taules de resultats, demostració de la hipòtesi, anàlisi dels arbres, estudi genotípic de cada individu, comentari de les taules de resultats, comparació amb el patró d’herència d’altres caràcters i redacció de conclusions. Per últim cal dir que la mostra era massa petita com per extreure conclusions vàlides per a la resta de famílies i, per tant, només és vàlid en el context de les famílies estudiades.

Conclusió
S’observa que l’herència del color dels ulls no pot estar en cap cas regida per les lleis de Mendel, sinó que s’explica per un model poligènic d’herència. Per tant, es verifica la hipòtesi del treball. Els resultats de l’estudi mostren una predominància del fenotip marró per sobre del verd i del blau en les famílies catalanes i una inversió total del resultats en l’estudi de la família anglosaxona. Amb aquesta informació es demostra que l’indret geogràfic afecta en gran mesura a la freqüència genotípica.

Fonts documentals
Recerca bibliogràfica de llibres especialitzats en la matèria i llibres de divulgació científica més general. Recerca de pàgines web de temàtica diversa d’on he extret opinions i estudis anteriors necessàris per la seva citació en el treball. Aquestes són les fonts més utilitzades: Recursos electrònics: Interacción genética [en línia]. Hipertextos del Área de la Biología. Argentina: Universidad Nacional del Noroeste. Actualització, 30 set 2005 [Consulta: agost 2008] Welcom to Mendel Web [en línia]. Edition 97.1 (February 22,1997). [Consulta: agost 2008] Herencia poligenetica [en línia]. Hipertextos del Área de la Biología. Argentina: Universidad Nacional del Noroeste. Actualització, 30 set 2005 [Consulta: setembre 2008] Inheriting Eye Color [en línia]. Human Eye Color Genes. Athro Limited Education on the Internet. Actualització, 2 set 2006 [Consulta: octubre 2008] MORRIS, Paul J. What does genetic mean [en línia]. Mendelian Genetics. Athro Limited Education on the Internet. Actualització, 10 jul 2000 [Consulta: octubre 2008] What color eyes would your children have? [en línia]. California: The Tech Museum of Innovation. v 1.0 [Consulta: desembre 2008] Bibliografia: BALLESTEROS, Manuel; JIMENO, Antonio; UGEDO, Luis. Biologia 2n batxillerat. Barcelona: Santillana, 2003. 288 p. GODALL I CASTELL, Maria. Biologia Humana: Fonaments biològics per a Diplomatures de la Salut. Barcelona: Pòrtic, 2001. 496 p. (Biblioteca Universitària, núm. 30). RIDLEY, Matt. Genoma: La autobiografía de una especie en 23 capítulos. 6a ed. Madrid: Taurus, març 2003. 388 p.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat