Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Maqueta del Massís del Garraf

Josep Rullo Tubau


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Montserrat Gómez Pata

 

Introducció
Els objectius del treball són elaborar una maqueta a escala del Massís del Garraf, descriure el procés d'orogènesi del Massís del Garraf i dibuixar en la maqueta un tall geològic que serveixi per representar la formació del Massís.

Contingut
Descripció de l'orogènia del Massís del Garraf. Es va posar molt èmfasi en els diferents processos geològics que es van anar produint a la placa ibèrica. Un cop descrits els diferents cicles orogènics que s’han produït a la placa ibèrica, s’insereix en aquest context la història geològica del Massís del Garraf, en gran part a partir de la seva litologia. -Maqueta del Massís del Garraf. Inclou la maqueta del massís amb el tall geològic i tota la documentació del procés d'elaboració.

Conclusió
S'ha pogut representar amb èxit la orogènia del Massís del Garraf en la maqueta. Es poden observar sobretot les fases de formació que es van produir en el Mesozoic. Tot i això, hagués estat convenient que la maqueta fos de dimensions més grans per incorporar també el Paleozoic i el Cenozoic.

Fonts documentals
Es va consultar l'"Atles Geològic de Catalunya", "Patrimoni Geològic de Catalunya" i "Història Natural dels Països Catalans". També es van fer servir els mapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i articles escrits per universitats i especialistes en geologia.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat