Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Comunisme romanès Anàlisi d’una societat totalitària

Ionut Iloie


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Fernando Torrijos

 

Introducció
Aquest treball tracta sobre el regim comunista romanès. Es una anàlisi de la seva societat que parteix de la idea de que en un sistema totalitari la societat s’organitza y es segmenta en tres grups: el grup dominant, que se sobreposa i oprimeix la població, el grup dominat, la massa, que no es pot defensar a les agressions, i finalment el grup col•laborador, ideològicament oposat al regim però amb el qual participa per poder obtenir beneficis. La meva hipòtesi es que la societat romanesa del comunisme va complir amb aquesta organització i que, per tant, es podrien trobar les característiques de la societat totalitària en la població romanesa. Però, per una altra banda, amb aquest treball volia indagar també sobre els totalitarismes i saber que es el que van significar per la població, com van aparèixer i quines similituds tenen amb el comunisme romanès.

Contingut
Per arribar a determinar si la hipòtesi es refuta o s’accepta vaig procedir a indicar la teoria dels diferents conceptes. El treball primerament comença a presentar el concepte de totalitarisme, la seva historia i els seus trets característics, posteriorment mostra l’origen del comunisme per poder entendre, finalment, quines van ser les causes que van provocar la imposició del comunisme a Romania. Després, el treball es centra sobretot en les actuacions del nou règim sobre el país i la seva forma d’entendre l’organització Estatal, la seva ideologia que, en un Estat totalitari, es un factor determinant per a que la societat comenci a organitzar-se d’una forma determinada. Com a últim punt, són importants les entrevistes a diferents persones, ciutadans romanesos, que van viure unes situacions determinades durant aquest període de temps i que tenen també unes determinades opinions sobre aquest sistema. Per poder arribar a refutar o acceptar la hipòtesi vaig haver de buscar informació a Internet i en fonts bibliogràfiques, a més d’utilitzar les entrevistes, per analitzar i concretar sí el sistema comunista romanès era o no un veritable regim totalitari amb la seva corresponent organització totalitària similar a altres Estats.

Conclusió
Després d’observar i comparar les característiques del totalitarisme i d’alguns estats totalitaris referents, com la Unió Soviètica i la Alemanya Nazi, amb la Romania del comunisme, puc afirmar que la població romanesa es va organitzar de forma similar a una societat totalitària. Altres conclusions a les que he arribat fent aquest treball es que la majoria de sistemes totalitaris s’assemblen molt entre ells encara que ideològicament estiguin oposats (extrema dreta o extrema esquerra). L’ascens d’aquests règims al poder també es molt similar ja que apareixen sobretot en zones empobrides, poc alfabetitzades i amb poca experiència democràtica. He trobat també, mitjançant les entrevistes, que el comunisme no va ser el mateix per a totes les persones, la acceptació o oposició depèn de la relació que hagi tingut l’individu amb l’Estat. Finalment es pot afirmar que Romania va passar per un període traumàtic, la població encara no s’ha adaptat plenament a la democràcia i a les opcions democràtiques que ofereixen els nous temps.

Fonts documentals
Bibliografia BOGDANOR Vernon (ed.) Enciclopedia de las instituciones politicas.2a ed. Madrid: Alianza Editorial, 1991. CESEREANU Ruxandra. Comunism si represiune in Romania. Istoria tematica a unui fratricid national. 2a ed. Bucarest: POLIROM, 2006. (Comunisme i repressió en Romania: Història temàtica d’un fratricidi). LOPEZ ALONSO José Mª (ed.) Diccionario de la historia y política del siglo XX. 2a ed. Madrid: Tecnos, 2001. SCHAPIRO Leonard. El totalitarisme. 2a ed, Ciutat de Mèxic: Fondo de cultura econòmica, 1981. STAMATESCU Mihai [et al.] O istorie a comunismului din Romania. Manual pentru liceu. 2a ed. Bucarest: POLIROM, 2009. (Una historia del comunisme en Romania). Pàgines web relacionades amb els estat totalitaris, fenòmen totalitaris Entrevistes Entrevistes a Ion Halic.Entrevista a un grup de ciutadans romanesos.Entrevista Emil Iloie.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat