Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El càncer de mama

Eva Vendrell Almero


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Maria José Jaso Margarit

 

Introducció
L'objectiu del meu treball era conèixer com està la medicina actual en el càncer de mama. Conèixer amb profunditat tot el que està relacionat amb aquest tema ja sigui tractament, diagnòstic, gens afectats, innovacions mèdiques... La meva motivació és el voler estudiar medicina l'any vinent i en voler tractar un tema desgraciadament actual i proper a totes les famílies.

Contingut
El treball consta d'una part més científica i teòrica la qual inclou apartats com: gens afectats, proves diagnòstiques, símptomes, tractament i innovacions mèdiques entre d'altres. L'altra part del treball, és més pràctica i analítica i inclou estadístiques de l'any 2008 i l'anàlisi d'aquestes i també inclou cinc entrevistes realitzades per mi a persones afectades i a un oncòleg de càncer de mama.

Conclusió
- L’origen del càncer és, a vegades, desconegut. El 20-30% dels casos són hereditaris, l’altra 70-80% es per causes desconegudes. - Els principals gens que causen el càncer de mama són els BCRA-1, BCRA-2 i HERB-2. - D’aquests gens, els responsables de l’herència són els BCRA-1,2, mentre que els càncers més agressius són els que tenen HERB-2 positius. - Durant aquesta dècada, no hi ha hagut avenços destacats en les proves diagnòstiques. - Quan una pacient entra a una consulta per a un possible diagnòstic, és segueix tot un protocol establert per l’Hospital des de que s’inicia el diagnòstic fins que s’acaba el tractament. - El tractament més freqüent actualment és el tractament hormonal, en especial el Tamoxifè ja que hi ha indicis de que disminueix la recurrència. Quasi totes les pacients estan un any amb aquest tractament. La quimioteràpia també és molt freqüent ja que s’utilitza com a reductor de la mida del tumor, o per evitar la recurrència en un futur. - Les investigacions actuals van destinades a conèixer les característiques precises de les cèl•lules tumorals per tal d’eliminar-les i a la subclassificació precisa de cada tumor, és a dir, es busca una individualització. - Els homes pateixen més càncer al món que les dones, i a més, sobreviuen menys. - Els homes pateixen més càncer a Espanya que les dones, sobreviuen menys en un període de cinc anys. - A Espanya la supervivència del càncer de mama està per sobre de la mitja. El percentatge de supervivència és del 72,72% a Espanya i del 66,87% al món. - En les zones menys desenvolupades hi ha menys incidència de càncer de mama que en les més desenvolupades perquè no tota la població té accés al sistema sanitari. - La mortalitat és més elevada en zones menys desenvolupades, possiblement perquè el sistema sanitari és més precari. - La prevalença és major en les zones més desenvolupades perquè són capaços de mantenir en vida als pacients. - Els càncer més comuns en les dones són el de mama, el de còlon, i el de coll d’úter. - Els càncers menys comuns en les dones són el de laringe, esòfag i nasofaringe. - Els càncers que més mortalitat provoquen en les dones són el de mama, el de còlon i el de pulmó, tot i que no són els més mortals. - Els més mortals són el de pàncrees, el de fetge i el de pulmó. - Actualment, les plataformes gèniques patentades són el Mammaprint i el Oncotype DX. Encara però, tenen un cost molt elevat i no esta disponible a la sanitat pública. - Es realitzen assajos clínics per tal de comprovar el comportament de certs tractaments. En aquests assajos s’utilitzen els casos de major probabilitat de recurrència i amb major prolongació del temps.

Fonts documentals
Les webs directes consultades durant la realització del treball han estat les següents: http://www.dmedicina.com/enfermedades/cancer/cancer-mama http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000913.htm https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/cancerdemama.aspx http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page1 http://tumortratamiento.blogspot.com.es/2010/10/cancer-de-mama.html http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir09-06/09-06-15.htm http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2006/06/salud_mujer/mama/mama1.html http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/investigacion.php?subaction=showfull&id_fixed=1224273011&archive=&start_from=&ucat=3& http://www.cancerquest.org/index.cfm?lang=spanish&page=325 http://www.breastcancer.org/es/sintomas/diagnostico/brca.jsp http://www.tuotromedico.com/temas/autoexamen_mamas.htm http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/tipos/paget-seno http://www.fisterra.com/salud/3proceDT/tac.asp http://www.salud.com/exploraciones_diagnosticas/gammagrafia.asp http://carefirst.staywellsolutionsonline.com/Spanish/TestsProcedures/92,P09279 http://www.slideshare.net/medicalpracticegroup/cncer-de-mama-clasificacin-molecular#btnNext http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/oncotype_dx http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/mammaprint D’altra banda, hi ha webs que m’han portat a arxius PDF i s’han descarregat automàticament, són aquestes: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/Fs3_62.pdf http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/Documents/cbespanish.pdf http://www.scielo.org.ve/pdf/rvo/v22n2/art05.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3318160/pdf/jbc-15-1.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373170/pdf/13193_2011_Article_86.pdf http://www.asarca.org.ar/archivos/pautas03/Mastologia.PDF Les dades per a fer les estadístiques les he extret de: http://globocan.iarc.fr/ El buscador que he utilitzat per a trobar els articles següents ha sigut la base de dades de la biblioteca nacional de medicina dels Estats Units. He pogut utilitzar un servei d’aquest buscador que m’oferia articles en castellà. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ He utilitzat els següents articles: - Bahadur, A. Yasir, Tumor bed boost radiotherapy in breast cancer, Saudi Med. J. , Vol. 33 (4), 2012 - Breast Cancer Treatment Guidelines For Patients, version VIII/September, National Comprehensive Cancer Network, 2006 - Clasificación molecular del càncer de mama, Medigraphic Artemisa en Linea Cir. Ciruj. 76:87-93, 2008 - Molina, L. Receptores de Estrogeno y Progesterona en càncer de mama. Asociación con variables clinicopatológicas - National Cancer Institute, What you need to know about Breast Cancer, NIH publication Nº 12-1556 - Serrano, A. , Pronóstico en càncer de mama temprano con relación a la expresión de HER2 y Receptores Hormonales, Torre Médica II, centro Médico. ABC, Sur 136 # 116-2c, Col. Las Américas, México D.F. - Subtipos moleculares del càncer de mama: implicaciones pronósticas y características inmunohistoquímicas, An. Sist. Sanit. Navar. , Vol. 34, Nº2, mayo-agosto, 2011 - Surgical Techniques for Personalized Oncoplastic Surgery in Breast Cancer Patients with Small- to Moderate-Sized Breasts (Part 1): Volume Displacement, J. Breast Cancerl 2012 March; 15 (1): 1-6 - The Patient Education Institute, Inc, 1995-2011 - Uribe, J. Clasificación molecular del càncer de mama, Rev. Venez. Oncol. 22 (2): 109-116, 2010 També he llegit molts dels butlletins informatius que donen a les pacients com: - Asociación Anita Care, DIALOG: Guía informativa para afectados - Associació Espanyola Contra el Càncer, Molt x Viure: Programa de rehabilitació integral de la dona diagnosticada de càncer de mama - Consultori del Garraf, Quimioteràpia: Guia per a pacients i familiars - Recomanacions dietètiques-nutricionals en oncologia

 

Cercador de treballs

Ara és novetat