Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El Ashtanga Vinyasa Yoga como método preventivo de los riesgos laborales de la docencia

Fernanda Sánchez Cabral


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Jaume Pont

 

Introducció
Aquest treball va sorgir, d’una banda, de la meva experiència personal amb la pràctica de l’Ashtanga Vinyasa Yoga (un dels mètodes de yoga més antics) ja que he pogut sentir els beneficis que aquesta pràctica pot proporcionar en relació amb la qualitat de vida. D’una altra banda, per haver observat la milloria aportada per l’Ashtanga a la vida personal i/o laboral de professionals de la docència. La unió de les meves experiències amb les meves inquietuds respecte de la pràctica de yoga com un mètode preventiu de possibles problemes de salut relacionats amb qualsevol àmbit de la vida, el meu interès personal per l’ensenyança i la meva curiositat per saber quins podien ser els riscos laborals d’aquesta professió, van ser la base sòlida d’aquest treball de recerca. El meu objectiu va ser formular una sèrie de yoga basada en la pràctica de l’Ashtanga Vinyasa perquè servís com un mètode eficaç de prevenció dels riscos laborals de la docència. Però per arribar-hi, vaig haver de fer un estudi detallat des de l’àrea més social, per conèixer quins eren el riscos laborals de l’àmbit educatiu, la consciència que tenen els professors sobre aquests riscos, què es fa actualment per detectar-los i què es fa per prevenir-los; fins a un àrea molt més científica de conèixer amb profunditat alguns dels riscos físics i psicosocials i relacionar-los amb cada diferent moviment físic de l’Ashtanga Vinyasa Yoga.

Contingut
El meu treball consta de dos grans blocs. El primer és el marc teòric, en el qual, per un costat, s’estudia quins són els principals riscos laborals de la docència i per l’altre costat, s’estudia l’ensenyança del yoga i tots els aspectes que constitueixen la pràctica de l’Ashtanga Vinyasa Yoga. El segon bloc és el marc metodològic, on es relaciona l’Ashtanga Vinyasa Yoga amb els cinc riscos laborals de la docència destacats en aquest treball: afonies, tendinitis, fatiga postural i lumbàlgia, estrés i Síndrome de Burn Out. I, finalment, en aquest segon bloc es va poder conèixer l’estudi d’una pràctica basada en l’Ashtanga Vinyasa Yoga dirigida als professors amb la intenció de poder prevenir els riscos laborals de la seva professió.

Conclusió
Després de tota la investigació amb recerca, enquestes, entrevistes i sessions de yoga fetes amb professors del Institut Joan Ramon Benaprès, vaig poder elaborar respostes a tots el meus objectius i principalment a l’objectiu principal formulat a la hipòtesi: puc concloure que un pràctica correcta i regular d’Ashtanga Vinyasa Yoga, que respecti les limitacions del cos i on s’adapten les pràctiques a les necessitats de l’individu, unit sempre a un control mèdic si es patís alguna malaltia, pot prevenir els riscos laborals de la docència. Aleshores, puc afirmar i comprovar amb aquest treball de recerca que la pràctica prevé afonies, fatiga física, problemes posturals i lumbàlgia, tendinitis, estrés i síndrome del Burn Out. A més, puc corroborar, amb estudis encara més profunds sobre el tema, com la recerca realitzada per l’Institut Català de la Salut, que està implantant el yoga com un mètode preventiu dels riscos laborals del metges, i també amb experiències de professionals de l’àrea de l’educació que practiquen yoga, que són indiscutibles els beneficis que la pràctica els proporciona tant dins com fora del seu ambient de feina

Fonts documentals
• WELLER, Stella. Cómo cura el Yoga. Barcelona: Editorial Integral, 2006. • BERTAGNOLI, Rudolf. El dolor de espalda. Colección “Cuerpo y salud”. León: Editorial Everest, 1996. • CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomía para el Movimiento. Tomo I. Barcelona Editorial Los libros de la liebre de marzo, 1994. • STORA, Dr. Philippe. Alto al dolor. Barcelona: Editorial Guías de la Salud Salvat, 1991. • G. NELSON, Arnould y KOKKONEN, Jouko. Anatomía de los Estiramientos. Madrid: Editorial Tutor, 2007. • BAPTISTE, Baron. Yoga para estar en forma. Barcelona: Editorial Integral, 2003. • D. WALDMAN. Atlas diagnóstico del dolor. Madrid: Editorial Elsevier, 2007. • HALL, Jean y HALL, Doriel. La enciclopedia práctica de Ashtanga Yoga y Meditación. Madrid: Editorial Edimat Libros, 2007. • E. PRENTICE, William. Técnicas de rehabilitación en medicina deportiva. Barcelona: Editorial Paidotripo, 2001. • LESMES, Daza. Evaluación clínico-funcional del movimiento corporal humano. Bogotá: Editorial Médica Internacional, 2007. • AL-CHAMALI, Gabriella Cella. Manual Tutor de Yoga. Madrid: Editorial Tutor, 1992. • VAN LYSEBETH, André. Mi sensión de Yoga. Barcelona: Editorial Urano, 1986. • CROTZER LETTICK, Shoosh. Yoga para la fibromialgia. Madrid: Editorial Tutor, 2010. • VISHNU-DEVANANDA, Swami. “O livro de Yoga, completo e ilustrado” (El libro del Yoga, completo e ilustrado). Uruguay: Editorial Mosca, 2004. • Pàgines web relacionades amb els riscos laborals i la salut laboral

 

Cercador de treballs

Ara és novetat