Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Educar per a l'aprenentatge, Les intel·ligències múltiples

Silvia Fernández González


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Òscar Jiménez

 

Introducció
Objectius: La nostra societat està demanant a crits un canvi en el sistema educatiu que doni solucions a les mancances que actualment presenta. A més, ens trobem davant una educació, que tot i les millores aplicades en els darrers anys, encara presenta una elevada semblança amb l'educació uniforme, basada en la creença de que tots som iguals i que s'han d'utilitzar els mateixos mètodes, principalment basats en la capacitat lingüística i lògico-matemàtica. Però i les persones que no tenen tan desenvolupades aquestes capacitats? Qui és més intel·ligent Einstein o Mozart? Davant aquestes qüestions plantejades va sortir l'objectiu del meu treball: trobar una manera d'educar que contempli les diferents característiques individuals; i aquest em va portar a la teoria de les intel•ligències múltiples de Howard Gardner que defensa que les persones tenim vuit tipus d'intel•ligències. Motivacions: Aquest treball m'ha permès endinsar-me en dos móns que realment m'agraden: l'ensenyament, ja que des de ben petita he tingut la influencia a casa d'una mare mestre; i la psicologia, que és una ciència que trobo molt interessant però que no la conec el suficient.

Contingut
En el meu treball analitzaré la teoria de les intel·ligències múltiples(IM) de Howard Gardner i com aplicar aquesta a l’ensenyament. Trobarem tot tipus de continguts: una enquesta, entrevistes a un especialista i a una escola basada en la teoria de les IM, una part pràctica on es programarà una avaluació sencera d'una assignatura basant-se en les diferents intel·ligències, mapes conceptuals, quadres, dibuixos...

Conclusió
La teoria de Howard Gardner no és un simple estudi psicològic sinó que obre camí a un canvi global del pensament de la societat i, més concretament, de l’ensenyament. Aquesta teoria és completament inclusiva i democràtica, potencia la motivació i la creativitat dels alumnes, utilitza diferents mètodes basats en les característiques individuals i, el més important, es centra en l'estudiant (i no en proves normalitzades) i l'estimula.

Fonts documentals
Les fonts consultades han estat principalment dos llibres de Howard Gardner (Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica i La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI), les entrevistes realitzades, pàgines web de tot tipus, tesis doctorals, articles...

 

Cercador de treballs

Ara és novetat