Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La relació i influència entre la psicologia i la fisiologia dels nens asmàtics

Olivia Ottewell


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Montserrat López

 

Introducció
Fins fa poc, es creia que l’asma era una malaltia purament fisiològica, de forma que es tractava físicament sense tenir en compte la possibilitat que es podia dominar amb la ment. Durant anys i anys els nens asmàtics han estat tractats mitjançant medicaments invasor i possiblement innecessaris. A causa d’aquesta malaltia, les persones asmàtiques no poden viure la seva vida sense tenir la constant preocupació que en qualsevol moment podrien patir una crisi asmàtica. Per tant, molts s’automarginen o acaben sent marginats perquè no poden participar en activitats del dia a dia. L’objectiu d’aquest treball és verificar que els nois i les noies que pateixen l’asma tenen una autoestima inferior a la dels nens sense asma. També, vull estudiar la relació i influència entre la psicologia i la fisiologia d'aquesta malaltia, i comprovar quines diferències (psicològiques i fisiològiques) hi ha entre els nens asmàtics i els nens sans. A més a més, vull identificar la quantitat de persones que coneixen aquesta malaltia, i també, quin percentatge d’aquesta gent coneix a algú asmàtic. Em sento motivada per fer aquest treball perquè sóc una adolescent asmàtica, i a més a més, trobo la psique un tema fascinant i molt poc estudiat.

Contingut
S’ha aplicat un qüestionari a una mostra d'adolescents de l'IES Can Puig, entre les edats de dotze i divuit anys, dels dos sexes. La primera meitat del qüestionari es referia específicament a qüestions d'autoestima. La segona meitat, en canvi, a diferents aspectes fisiològics i psicològics de l'adolescent. Els resultats s’han analitzat utilitzant una varietat de mètodes estadístics. Els resultats van mostrar que els pacients amb asma tenen una menor autoestima que els no asmàtics, i també, que les activitats del dia a dia som més complicades per als asmàtics que no pas per als adolescents que no en tenen.

Conclusió
El treball demostra que els joves asmàtics desde la seva infantesa tenen un nivell d'autoestima inferior al dels no asmàtics.

Fonts documentals
Bibliografia Internet Professors Professionals (entrevistes) Enquestes als alumnes de l'INS Can Puig

 

Cercador de treballs

Ara és novetat