Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Ribes com a plató de cinema

Clàudia Raventós Albà


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Joan Carles Seguí Mas

 

Introducció
L'objectiu del projecte ha estat demostrar si el municipi de Sant Pere de Ribes compleix les condicions i requisits necessaris per ser explotat, per les empreses productores, com a plató. També he proposat una alternativa per incrementar el nombre de rodatges i com aquesta pot repercutir al municipi. La motivació que m'ha empès a dur a terme aquest projecte, principalment són les meves aspiracions professionals, en un futur pròxim m'agradaria dedicar-me al món de les comunicacions audiovisual, i amb aquest projecte m'agradaria acostar aquest món al meu municipi i la meva comarca.

Contingut
Per tal de dur a terme aquest treball, primer he fet una recerca d'informació a diferents fonts. A partir d'aquestes fonts he aconseguit fer el primer recopilatori de pel·lícules, on Sant Pere de Ribes Forma part de la seva escenografia. La qual cosa ha demostrat que aquest municipi pot ser utilitzat com a plató cinematogràfic. Per saber si podia ser explotat com a tal, he dut a terme diverses entrevistes a professionals del sector (totes les persones que participen en el procés de demanda d'una localització). La seves aportacions han permès la creació d'una llista, on consten les característiques que ha de tenir un lloc per ser considerat una localització. A partir d'aquí he creat una base de dades de llocs que compleixen aquestes característiques. La qual ha permès demostrar que Ribes té localitzacions per ser explotades, així la hipòtesi queda demostrada. Però unes dades obtingudes de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes demostren que malgrat el municipi pot ser explotat per les empreses productores, el nombre de rodatges que rep és relativament escàs. Així que he proposat una alternativa que no només promociona el municipi amb la finalitat d'incrementar el nombre de rodatges, sinó que facilita la feina a l'empresa que tingui interès a dur-hi a terme un rodatge: la creació d'una Film Office. Malauradament aquesta hipòtesi ara com ara no es pot demostrar perquè la única manera de veure si és factible seria posant-la en marxa a la realitat. (la qual cosa implicaria involucrar a l'Ajuntament i suposaria una important inversió).

Conclusió
En conclusió, en aquest treball queda demostrat: - El municipi de Sant Pere de Ribes compleix les condicions i requisits necessaris per ser explotat com a plató (tant cinematogràfic com audiovisual en general). - Una film Office és la millor eina per augmentar la promoció del municipi i incrementar el nombre de rodatges. També cal destacar que aquest és un projecte que deixa la porta oberta a qualsevol que el vulgui ampliar, ja sigui afegint films al recopilatori o construint la Ribes Film Office.

Fonts documentals
Fonts bibliogràfiques Fonts audiovisuals Fonts cibernètiques (pàgines web) Entrevistes a professionals del sector

 

Cercador de treballs

Ara és novetat