Estàs a : Inici » Treball de Recerca


El cervell, la màquina dels somnis

Èlia Casadesús Fernández


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Clara Bonnin

 

Introducció
Primer de tot, en l' elecció del meu treball va tenir a veure principalment, un tema que fos d'interès per a mi mateixa. En aquest cas, els somnis. A part d'aquesta part psicològica volia relacionar-ho amb el camp científic on també em sento identificada, així que em vaig centrar en bona part del treball en el camp científic on vaig realitzar una sèrie d'experiments i part pràctica basant-me en investigacions de grans pilars del meu treball com Sigmund Freud. Amb tot això, els meus principals objectius eren concloure dubtes plantejats en la hipòtesi com per exemple veure si eren rellevants o d’importància els factor exteriors com la calor, el soroll, contacte físic...en el nostre somni. A part, una de les meves intencions era conèixer amb detall la meva personalitat i el saber si els somnis ens podien ajudar en aquest aspecte. Altres dubtes plantejats van ser el comprovar que el cervell sempre està en acció, el per què algunes persones recorden amb més facilitat el somiat, veure les diferències entre sexes i l'afecte d'aquests en el somni entre d'altres. Tot això ho vaig poder resoldre a mesura d'avançar el treball, les pràctiques, els experiments i la recopilació d'informació.

Contingut
El treball consta de quatre parts; dues són teòriques i les altres dues pràctiques. A més a més, a part tenim la part dels annexos on hi ha les continuacions d'algunes de les parts del treball entre d'altres. Les dues parts teòriques estan encarares cap a la part biològica i l'altre cap a la psicològica on, en la meva opinió, és una gran introducció a les altres dues parts pràctiques ; experimental i pràctica, on poso en pràctica tot el que he après.

Conclusió
En conclusió del treball vaig poder extreure molts resultats i moltes opinions sobre el que havia après i resolt. El tema que vaig escollir és d'un àmbit molt extens on les seves interpretacions poden ser moltes, encara que, en la meva pròpia opinió sobre el tema que vaig escollir, vaig poder resoldre tots els meus dubtes i objectius. Primer de tot, un dels meus objectius era conèixer una mica més la meva pròpia personalitat, descobrint les meves pors, temors i preocupacions a través de les interpretacions sobre els meus propis somnis. Una de les altres conclusions va ser el fet que els factors externs afecten directament en el somni que s'està vivint en aquell mateix moment i que la relació d'hores dormides en el somni no és de gran importància. A més a més, a partir de les enquestes realitzades i els experiments vaig poder veure que els homes són més propensos a roncar que les dones on també alhora, vaig verificar que el cervell està sempre en contínua activitat cerebral.

Fonts documentals
DELANEY, Gayle M.V. El mensaje de los sueños. Una nueva vía al autodescubrimiento y el desarrollo personal. Ed.13, 1992. ESTRAMIANA, José Luís. Fonaments socials del comportament humà. FREUD, Sigmund. La interpretación de los sueños. FREUD, Sigmund. La psicologia de las massas y analisis del yo. GARRIDO, Luís. Gran diccionario de los sueños. 2007. MOFFETT, Sannon. Los secretos del cerebro y la mente. Ed.34, 2007. Medicina del sueño. Enfoque multidisciplinario. Ed.8, 2009. PUEYO, Antonio Andrés. Psicologia de la personalitat. ROUVIÈRE, Henry. Anatomía humana. Descriptiva, topográfica i funcional. RUBIA, Francisco J. ¿Qué sabes de tu cerebro? 60 respuestas a 60 preguntas. Ed.29, 1989.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat