Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La Riera: Televisió, catalans i judicis de valor.

Laerke Saura


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Dolores Escobar

 

Introducció
L’objectiu d’aquest treball és aplicar el mètode de recerca en les CCSS (Ciències Socials) de Raymond Quivy i Luc Van Campenhoudt per fer una recerca dels judicis de valor que fa la gent sobre la sèrie televisiva La Riera de TV3. Durant la recerca em centro en els judicis de valor de les persones, diferenciant-les entre espectadors habituals, no-espectadors, i aquells que treballen dins la sèrie (com a actors), dient que aquests aporten una visió interna. Per engegar la investigació partiré de la següent pregunta inicial: Hi ha diferència entre els judicis de valor d’espectadors habituals i dels que no han vist mai la sèrie de La Riera (TVC)? La recerca ha vingut motivada per l’interès en el món sociològic i els continguts emesos actualment a la televisió pública Televisió de Catalunya (TVC) cap a una societat catalana sotmesa a un temps de crisi econòmica. Per això durant la recerca es dedicarà gran part de la investigació a parlar sobre els valors dels catalans d’avui dia, i dels continguts que ha de tenir un producte audiovisual.

Contingut
El treball està estructurat segons un mètode d’investigació en CCSS de Raymond Quivy i Luc Van Campenhoudt. Compta amb una pregunta inicial que serà el fil conductor de tota la recerca, l’establiment d’unes hipòtesis, un model teòric basat en informació del món de la sociologia, els valors dels catalans, i l’anàlisi d’un producte audiovisual; els quatre models d’anàlisi sociològica (enquestes, grup de discussió, entrevistes i anàlisi digital), les fitxes del treball de camp amb els resultats, i finalment, la resposta a la pregunta inicial, resposta de les hipòtesis, i conclusions.

Conclusió
Aquesta recerca ha dut a petits descobriments i conclusions, tant pel que fa a la pregunta inicial com a aspectes explícits sobre aquesta. Pel que fa a la pregunta inicial, es descobreix que els judicis de valor entre espectadors i no-espectadors són diferents, i que no només són diferents els judicis, sinó que també varien les observacions d’uns i dels altres davant de les mateixes escenes. Referent a les hipòtesis en validem dues de tres: Podem considerar que també hi ha judicis de valor diferents des d’una òptica interna amb les entrevistes, que ens han mostrat que els judicis dels tres actors que eren diferents als dels espectadors i no-espectadors; i Podem considerar que hi haurà heterogeneïtat de judicis de valor per influència de l’edat amb les enquestes, on hem vist contestes molt diferents segons l’edat. En quant a les conclusions explícites a la pregunta inicial, la primera és el descobriment de la gran eficàcia comunicativa de valors de la sèrie, ja que durant la recerca hem vist judicis de valor molt heterogenis, i per tant, hi ha indicis d’una gran riquesa de valors dins la sèrie. L’altra és el fet de que la crisi econòmica actual gairebé no ha estat tractada, i els espectadors han descrit les famílies com a famílies de classe mitjana-alta, exceptuant-ne una. El fet que s’estigui mostrant a la televisió un model de societat allunyat de la realitat pot portar a una educació social errònia pel en relació a una societat en temps de crisi.

Fonts documentals
Pel que fa les lectures: TERRICABRAS, J. M.: I a tu, què t’importa? Barcelona: edicions La Campana, 2002 QUIVY, R; VAN CAMPENDHOUT, L.: Manual d’investigació en ciències socials, 1999 Filosofia 1 – Mc Graw Hill SERRANO, S.: El regal de la comunicació. LABUTXACA‬, 2008‬ RODRÍGUEZ BRAVO, A., MONTOYA VILAR, N., MÁS MANCHÓN, L.: Desarrollo de una herramienta para la medición de calidad en contenidos audiovisuales La webgrafia és extensa, però he usat xarxes com xtec.cat i blocs d’aquesta per obtenir coneixements previs o del model teòric. He comptat amb l’audiovisual “Els valors dels catalans” (TVC, 2011), i les xarxes de Facebook i Twitter per recollir els judicis dels espectadors per l’anàlisi digital. També he consultat pàgines en anglès sobre el model teòric de la sociologia com www.sogiology.com, o http://jakeg.co.uk/.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat