Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La memòria visual i l'auditiva

Laura Corvo Alguacil


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Pilar Isaíz

 

Introducció
Aquest treball tracta sobre la memòria visual i l’auditiva. L’estudi es centra en demostrar que la memòria visual predomina en l’espècie humana, independentment del sexe, l’edat, la formació i si estudien actualment. Al principi vaig errar en el plantejament dels objectius, doncs creia que abans de començar la recerca havia de trobar les variables que afectarien als resultats. Un cop em vaig adonar del error, vaig canviar l’objectiu de manera que no tindria en comte les variables fins que no acabes la recerca i analitzes les mostres.

Contingut
Per poder obtindre les dades que necessitava per validar la hipòtesi vaig dissenyar una sèrie d’experiències. Per treballar la memòria visual vaig crear un conjunt de sis vídeos, tres amb una durada de 30 segons i tres més amb una durada de 60 segons. Tan el grup de 30s com el de 60s esta format per tres tipus de vídeos. En el primer s’hi representa unes figures (triangle, rodona i quadrat) en blanc, en el segon unes en blanc i negre i en el tercer en color (blau, vermell i groc). Per altra banda per estudiar la memòria auditiva vaig gravar 6 audicions, 3 amb una duració de 30s i tres amb una de 60s. De la mateixa manera que en les experiències visuals en aquí també n’hi ha tres tipus diferents. En el primer només s’escolten sons aguts i greus, en el segon sons (aguts i greus) i sorolls i en el tercer sorolls de diferents menes. Un cop fetes les experiències vaig crear un model d’enquesta que contenia les preguntes que feien referència a cada vídeo i a cada audició i un apartat on el subjecte estudiat havia d’omplir amb algunes dades personals (sexe, edat, formació i si estudia actualment). Preparat el material necessari per iniciar la recerca vaig començar-la. En acabar tenia un total de cent enquestes. Totes les dades recaptades les vaig passar a l’ordinador on, mitjançant un programa, vaig iniciar el tractament de dades. Per poder dur a terme aquest apartat del treball vaig utilitzar dos tipus de gràfiques, la dotplot que em proporcionà la visió general de les dades en funció de totes les dades personals recollides; i la distribució normal que m’ajudà alhora d’estudiar amb més profunditat la informació recaptada. La interpretació de les dades també la vaig extreure gràcies als percentatges d’encerts entre d’altres dades estadístiques.

Conclusió
Al començament de l’etapa d’anàlisi de la informació tractada vaig haver de descartar la dada personal de si la gent estudia actualment o no, ja que en una visió general no he observat cap mena de relació amb el nombre d’encerts. El resultat obtingut de l’estudi ha estat el que des d’un principi m’esperava, la memòria visual superava a l’auditiva, indiferentment de qualsevol variable. Tanmateix la diferència entre una i l’altre era molt reduïda sobretot en les experiències de 60s i en subjectes d’edat 17-40 anys. Un altre fet a destacar d’aquest estudi varen ser els resultats en funció del temps. Aquestes dues dades eren proporcionals en la majoria dels casos, quan augmentaven el temps d’exposició o reproducció augmentaven el nombre d’encerts. Altrament durant la interpretació de les gràfiques també vaig trobar altres aspectes interessants que inicialment no havia predit. Aquesta troballa em va portar a analitzar profundament les persones amb uns resultats extremadament baixos on destaca la presència de dones amb una edat de +65 anys i amb poca formació. A la part alta dels resultats hi predomina una el gènere masculí, en concret homes amb una edat entre 24 i 40 anys i amb una formació d’estudis no obligatoris (batxillerat i estudis superiors).

Fonts documentals
Marc teòric:Webs: http://www.revneurol.com,Bloc neuromarca, creat al 2012, http://neuromarca.com/blog/, El paradigma reticular de la memoria cortical. Acrònim “justomedio”. Article publicat el 12 d’abril del 2010. Blogspot.http://jmflseixalbo.blogspot.com/2010/04/el-paradigma-reticular-de-la-memoria. html-Concepto sobre la memoria. Ed. Zulia. Angel Contreras, Carlos Torres, Ender Ocando i Karen Graterol. Universidad Rafael Belloso Chacin, República bolivariana de Venezuela. http://www.monografias.com/trabajos13/lamemor/lamemor.shtml#MEMORIA-Neurología: ¿Qué és la memoria?. Anònim. http://www.iqb.es/neurologia/memoria/mem1_01.htm -Webs d'estadístiques,fotonostra,.. Llibres: Ruíz-Vargas, J. Mª. Psicologia de la memoria. Ed. Alianza, Col. Alianza psicologia. Publicat al gener de 1968.Marc pràctic (programes):-Audicity -Windows Movie Maker-Minitab-Microsoft Excel

 

Cercador de treballs

Ara és novetat