Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Higiene Alimentària

Vasili Sircheli


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Isabel Fort

 

Introducció
La principal motivació sobre aquesta temàtica va ser deguda a la realització de l'estada a l'empresa en un laboratori microbiològic. En fer l’estada vaig adonar-me’n de la importància de la higiene alimentària i de la ignorància social sobre aquest àmbit. Amb aquest treball pretenc augmentar i millorar els meus coneixements sobre aquesta branca de la biologia i conscienciar al públic de la importància de mantenir una bona higiene alimentària.

Contingut
El contingut té una estructura decreixent, és a dir, començo amb aspectes generals del treball i acabo especificant en certs àmbits. Respecte la part general, començo explicant el concepte de “toxi-infecció alimentària” , els factors que afavoreixen la proliferació microbiana, les principals vies de contaminació dels aliments i la seva prevenció i els principals perills alimentaris. Abans de començar la part específica faig una breu introducció a la microbiologia que inclou els aspectes generals dels microorganismes i els principals agents microbians de les infeccions alimentàries. Per últim, en la part específica explico els principals agents microbians de les infeccions alimentàries, els mètodes d’examen microbiològic en diferents microorganismes i l‘activitat de camp. L’activitat pràctica o de camps consisteix en la realització d’una anàlisi d’una mostra de carn picada per detectar salmonel•la i en la realització d’una entrevista a un director tècnic d’un laboratori de microbiologia.

Conclusió
Amb la realització d’aquest treball m’he adonat dels grans perills que correm quan ens alimentem. Només examinant l’estat extern d’un aliment (clor, olor, textura...) no podem estar segurs de que no sigui perillós el seu consum. En tots els aliments hi ha bacteris i altres microorganismes però l’excés d’aquests o la presència d’altres més patògens podria provocar-nos toxi-infeccions greus. La societat no té gaire consciència sobre la higiene alimentària i dels perills que suposa perquè la gent es guia més pels costums i creences populars. Per exemple, ningú em creuria si digués que els aliments industrials com els del McDonald’s són més higiènics i menys perillosos que els aliments casolans.

Fonts documentals
Les fonts documentals consultades són principalments llibres: -FORSYTHE, S.J.; HAYES, P.R. Higiene de los alimentos, microbiología y HACCP. Zaragoza: Ed. Acribia, S.A., 2002. - Guia per a la prevenció i el control de les toxi-infeccions alimentàries. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992. - GIMÉNEZ, Antonio. Guía para la elaboración de programas de control de Listeria monocytogene en la industria cárnica. València: Ed. Totta Consulting, S.L. y Betelgeux, S.L., 2011.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat