Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Darró: les primeres marques del passat

Àngels Fernández Canals


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Xavier Ayllón

 

Introducció
L'objectiu principal per a fer aquest treball de recerca fou saber si hi havia restes sobre l'existència dels romans a Vilanova i la Geltrú, tant del terreny com objectes varis. A partir d'aquí, també volia asseventar-me del motiu de l'estat actual de les runes i si hi havia plans de cara al futur. A més a més m'interessava saber si els vilanovins i vilanovines sabien de l'existència d'aquestes restes. També volia realitzar entrevistes amb personal especialitzat, que hi hagués treballat o hi tingués relació, per tal de completar la informació trobada.

Contingut
Primerament, ens introduirem en el tema parlant sobre l’arribada dels romans a la Península Ibèrica i tot seguit ens endinsarem en la seva arribada a Vilanova i la Geltrú. A continuació parlarem sobre la societat i la vida romana a partir d’objectes trobats i analitzant l’estructura i canvis de la vil•la romana al llarg de diferents etapes. També podrem analitzar altres objectes utilitzats durant l’època romana trobades a altres parts de la vil•la. Seguidament, veurem l’origen del nom de Darró, hipòtesis i també les altres maneres d’anomenar el poblat . A més a més, hi haurà un petit apartat que parlarà sobre la hipotètica relació entre Darró i Subur. Després farem un petit anàlisis respecte a la part visible per al públic i la part excavada, la qual no veiem. I ja per finalitzar realitzarem un conjunt d’entrevistes per a poder completar la part pràctica d’aquest treball i així poder saber petits secrets amagats de Darró conjuntament amb enquestes que ens mostraran els coneixement de la població. Per finalitzar, podrem veure un petit documental sobre la vil·la romana de Darró.

Conclusió
Primerament, he pogut saber les diferents fases que va patir la vil•la romana, tant la pars urbana com la pars rústica. I després experimentar, juntament amb les diferents etapes de la residència, una gran quantitat d’objectes trobats. Seguidament, no he pogut extreure una gran conclusió sobre el lligam de Subur amb Darró perquè no se sap amb exactitut si era un poblat, ciutat, vil•la... Però segurament, no hi manté cap lligam. Tampoc he pogut treure aigua clara per a saber d’on prové el nom del jaciment el qual hem estat treballant, perquè durant la història han aparegut diferents hipòtesis sobre aquest origen. Alguns es fixen en l’arrel, altres en el significat de la paraula però el significat més segur és: Turó al costat de l’aigua. Un dels apartats on he pogut extreure més conclusions ha estat el cinquè. Aquest apartat sobre els problemes actuals m’ha permès saber que majoritàriament el terreny ha estat “abandonat” o. més ben dit, descuidat per problemes econòmics. Però també he pogut saber que hi ha plans futurs: un camp d’estiu per a estudiants. Dintre d’aquest apartat, les entrevistes realitzades a vilanovins i vilanovines m’ha permès saber que desconeixen l’existència de la vil•la romana i només en saben sobre la part que es pot visitar, el poblat iber. En general, les entrevistes m’han servit per a tenir clares aquelles idees confoses i per a saber curiositats, tant de Darró com de mètodes de restauració i excavació del jaciment. A part, també han servit per apropar-me més al dia a dia de Darró.

Fonts documentals
-COROLEU, Joseph. Historia de Villanueva y Geltrú. Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 1979. -LÓPEZ, Albert [et al.]. La primera Vilanova. Diputació de Barcelona: Institut d`estudis Penedesencs, 1992. -Cosetans i romans. Els antics pobladors de Solicrup i Darró. Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 2005. A més a més un conjunt de documentals en PDF, majoritàriament de l'Albert López.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat